"Het bieden van de juiste ondersteuning begint met weten wat er aan de hand is"

09 juli 2020

Soms is het niet eenvoudig om erachter te komen wat er achter het onbegrepen doen en laten van een kind schuilt. En wat mensen uit de omgeving van dit kind kunnen doen om hier hoofd aan te bieden. In dat geval is intensieve observatie nodig om een juiste diagnose te kunnen stellen. Binnen Koraal wordt diagnostiek meestal geassocieerd met De Hondsberg. Veel minder bekend is het werk van de diagnostiekgroep Gastenhof.

“Acht jaar geleden begonnen we hier met het observeren van kinderen”, vertelt Sandra Baggen. “Kinderen met een licht verstandelijke beperking en met gedrag dat soms moeilijk te plaatsen is. Vaak zijn ze vastgelopen in de thuissituatie of op school en weten ouders, leraren en andere hulpverleners niet meer waar ze het moeten zoeken. In een dergelijke situatie kunnen wij de negatieve spiraal doorbreken. Het bieden van de juiste ondersteuning begint immers met weten wat er aan de hand is.”

Koraal Diagnostiekgroep Gastenhof

Sandra Baggen (links) en Ghislaine Lacroix van Diagnostiekgroep Gastenhof: “Ouders die bij ons terechtkomen willen eindelijk eens weten wat er met hun kind aan de hand is en hoe ze thuis met hun kind moeten omgaan.”
 Sandra is senior groepsleider van de diagnostiekgroep, die onderdeel uitmaakt van de kinderbehandelgroep van Gastenhof in Simpelveld. “Op dit moment kunnen we maximaal vier kinderen tegelijkertijd observeren. Ze wonen gedurende 16 weken bij ons en vormen met vier andere kinderen een groep. Ze lopen mee in het ritme en de structuur van die groep. Juist de dagelijkse bezigheden zijn ontzettend waardevol om te observeren.

Neem bijvoorbeeld samen aan tafel zitten. Hoe spreekt een kind tijdens het eten met de andere kinderen? Hoe verwerkt het prikkels? Kan iemand op zijn beurt wachten, luistert een kind naar anderen? Ook een potje voetbal levert een schat aan informatie op: wat kunnen de kinderen van elkaar verdragen? Kan iemand zich inleven in wat er met iemand anders gebeurt? De groepsleiders houden het allemaal in de gaten.”

“De kinderen die we observeren hebben vaak al een lange geschiedenis op het gebied van ambulante hulpverlening”, zegt groepsleider Irene Mirtenbaum-Rouwhorst. “Als ouders, school en ook hulpverleners het niet meer weten, wordt een kind doorverwezen naar ons. De opname gebeurt in de meeste gevallen vrijwillig, maar soms ook omdat er een ondertoezichtstelling door de kinderrechter is uitgesproken. Dan is de veiligheid van het kind in het geding en hebben ouders geen keuze meer.”

Terug naar het overzicht