IBO-team herstelt rust op groepen met hulp en handreikingen

16 april 2021

De best passende zorg en ondersteuning bieden aan cliënten. In een omgeving die veilig is, waar iedereen zich op zijn gemak voelt en waar er veel ruimte is voor persoonlijke aandacht. Daar gaan onze medewerkers op de groepen voor complexe gedragsproblematiek voor. Het bereiken van dat doel is een uitdaging. Elke dag opnieuw. Door de gedragsproblemen die onlosmakelijk zijn verbonden met de bewoners weten onze medewerkers dat ze elke dag het onverwachte kunnen verwachten. Als je als medewerker goed in je vel zit en collega’s goed aanvoelt, kun je samen het hoofd bieden aan deze problemen. En ga je na een intensieve werkdag met voldoening naar huis. Maar wat doe je als het gedrag van een bepaalde cliënt overheerst? Als er meer escalaties zijn dan voorheen? Of als je vaker te maken krijgt met agressie en ziet dat collega’s het ook lastig hebben?

Dan wordt het bieden van de best passende zorg en ondersteuning een opgave in plaats van een uitdaging. Elke dag opnieuw. In dat geval kun je wel wat extra hulp gebruiken. Van iemand die met een frisse blik naar de situatie kijkt. Iemand die handreikingen aandraagt en jou in staat stelt om anders om te gaan met wat er gebeurt, zodat de situatie op de groep weer stabiel wordt. En dat cliënten zich ook weer op hun gemak voelen, inclusief de cliënt die met zijn gedrag onbedoeld voor veel spanning heeft gezorgd.

IBO-team herstelt rust op groepen met hulp en handreikingen

Koraal regio Parkstad formeert op dit moment een IBO-team (Inzet Bijzondere Omstandigheden). Teamleider en kartrekker Nicole Mommer legt uit: “Met vaste medewerkers die kunnen inspringen als de nood aan de man is op een bepaalde groep. Een IBO-medewerker ondersteunt, observeert en coacht de medewerkers van de betreffende groep zo intensief en zo lang als nodig is. In afstemming met bijvoorbeeld de gedragswetenschapper en de methodiektrainer werkt hij samen met de groep aan het terugvinden van een stabiele basis.”

“Vanzelfsprekend ook met een stuk kennisoverdracht en het werken met succeservaringen, zodat de medewerkers na de extra ondersteuning weer zelfstandig verder kunnen. Het mooiste aan dit alles is dat uiteindelijk de cliënt hiervan profiteert. Want in geval van crisis hoeven we deze niet meer tijdelijk of voor langere tijd uit zijn vertrouwde situatie te halen. Ook bij een crisisplaatsing van een externe cliënt kan een IBO-medewerker veel bijdragen. Door ervoor te zorgen dat de druk bij de overige medewerkers niet te hoog oploopt en de nieuwe cliënt de best mogelijke ontvangst te geven. Zo voorkomen we zoveel mogelijk nieuwe trauma’s en doen we recht aan onze belofte om altijd de best passende zorg en ondersteuning te bieden.”

Terug naar het overzicht