IXXI ondersteunt cliënten in gesprek over regioplan

11 januari 2023

“Participatie is erg belangrijk. Cliënten moeten kunnen meedenken en meebeslissen over de doelen van de regio.” Nanine van Lieshout, medewerker kwaliteit, beleid en projecten, is betrokken bij het opstellen van het regioplan van Koraal regio Noord- en Midden-Limburg. Nanine: “De doelen van de regio maakten we bespreekbaar met behulp van het regioplan in begrijpelijke taal, Taal voor allemaal. Maar eigenlijk wilden we cliënten er méér bij betrekken. En regelmatig in gesprek blijven over de voortgang. Het feit dat we een meerjarenplanning hebben maakt dat lastig. Want hoe maak je duidelijk met welke doelen je op dit moment bezig bent en welke doelen er verspreid zijn over meerdere jaren? Hoe kun je dat inzichtelijk maken? Samen met cliëntencommunicatie zijn we op zoek gegaan naar een oplossing.”

Karin Cortenbach, medewerker cliëntencommunicatie legt uit: “We dachten hierbij al snel aan een puzzel: stap voor stap de puzzel compleet maken. Bij cliëntencommunicatie gaat het vooral om het begrijpelijk maken van informatie. Het kan dan helpend zijn om informatie om te zetten in communicatiemiddelen die passend zijn bij de doelgroep. Bijvoorbeeld afbeeldingen, praatkaarten of spellen. Hier hebben we uiteindelijk gekozen voor een IXXI fotocollage, een handig systeem waarbij je heel gemakkelijk foto’s kunt vervangen of toevoegen. De bewonersraad gaf aan dat ze in de IXXI voor elk onderwerp een eigen foto wilden en ze vonden visueel onderscheid tussen plannen en afgeronde plannen belangrijk.”  
 

Karin vervolgt: “Dat hebben we als volgt opgelost: bij de belangrijkste doelen van de bewonersraad voor 2022 (16 doelen) werden foto’s gezocht. Op basis van de ideeën die ze er zelf bij hadden. Bijvoorbeeld: waar denk je aan bij gezondheid van cliënten? Dat werd een foto van sportende mensen in de Annafit ruimte. Van die 16 foto’s werden twee versies gemaakt: wazige en heldere foto’s. De 16 wazige foto’s vormen samen de IXXI voor 2022. Als er een doel behaald is, wordt de wazige foto vervangen door de echte, heldere foto. Zo ziet de bewonersraad meteen welke doelen behaald zijn en welke nog niet. De IXXI hangt in Figuurhof 1, waar de bewonersraad altijd vergadert.” 

Nanine vult aan: “Onlangs gingen we aan de slag met het regioplan 2023. Aan de hand van de IXXI kun je echt met elkaar in gesprek: welke doelen zijn nog niet gerealiseerd en gaan dus mee naar 2023? Maar ook: welke nieuwe doelen hebben jullie verder nog? Naast de bestaande 16 foto’s uit 2022, die natuurlijk deels al zijn gerealiseerd, zullen er voor het regioplan 2023 nog 12 foto’s toegevoegd worden. En zo kunnen we blijven aanpassen en uitbreiden.” 
 

Dylano de Gussem, Nanine van Lieshout en Karin Cortenbach


Ook Dylano de Gussem, lid van de bewonersraad, is positief over de IXXI. Hij voelt zich nu veel meer betrokken bij de doelen van de regio. Dylano: “Dat komt omdat ik nu écht meepraat. Toen Nanine en Karin naar onze vergadering kwamen, vroegen ze onze mening over de puzzel. Wij wilden bijvoorbeeld van elk onderwerp een aparte foto. Dan is het duidelijk voor ons. Ook hebben we met de bewonersraad de onderwerpen gekozen die wij het belangrijkst vonden. En daar zijn toen foto’s bij gezocht. Deze foto’s mochten we zelf kiezen. Als directeur Wim naar onze vergadering komt, dan vertelt hij hoe het gaat met de doelen. En als er een doel klaar is, neemt hij de foto mee zodat we deze kunnen vervangen. Je kunt nu heel duidelijk zien waar de regio nog aan moet werken.” Behalve dat Dylano zich nu meer betrokken voelt, geeft het hem ook een goed gevoel als er doelen worden behaald. Dylano: “Ja, dan ben ik heel erg blij. Maar ik ben dan vooral blij voor iedereen! Want als er doelen klaar zijn, dan is dat goed voor de regio. En dat is fijn voor ons allemaal.”  

"Het IXXI systeem is een mooi middel dat mij ondersteunt om in gesprek te gaan met de bewonersraad over de regiodoelen."
Wim Swaak, regiodirecteur
Terug naar het overzicht