Jezelf Ontwikkelen Binnen Stage

10 december 2019

Het Berkenhofcollege, vso-school voor praktijkgericht onderwijs in Breda, start dit schooljaar met JOBS: Jezelf Ontwikkelen Binnen Stage. In dit unieke project staat het vinden van de juiste match tussen werkgever en toekomstig werknemer centraal. Praktijkleren en daarmee beter aansluiten op de vraag vanuit de werkgevers is een regelmatig terugkerend onderwerp binnen Het Berkenhofcollege. JOBS is daarop het antwoord.Het gros van de leerlingen van Het Berkenhof-college stroomt uit naar reguliere arbeid, een klein aantal naar beschermde arbeid of een vervolgopleiding. “In het project richten we ons op de uitstroom naar reguliere arbeid. Ongeveer 80 leerlingen uit leerjaar 3, 4, 5 en 6 kunnen met JOBS een praktijkverklaring op mbo-niveau behalen voor de vakken die ze hebben gevolgd.

Uniek in het praktijkonderwijs,” vertelt Xander Tak, intern begeleider en docent. “Als bewijs voor het beheersen van praktische vaardigheden ontvingen leerlingen voorheen een certificaat. Het Berkenhofcollege voegt hier mbo-competenties aan toe. Voor leerlingen verhoogt dit de kans op het vinden van werk, omdat het bedrijfsleven hier nadrukkelijk om vraagt.”

JOBS Jezelf Ontwikkelen Binnen Stage

Cees Cornel, Xander Tak, Josée Hoogstad en Foske Meerlo


In het project werkt Het Berkenhofcollege samen met de Marlijn Academie (regulier mbo), het bedrijfsleven en de PTC Groep (methodische arbeidsontwikkeling). “Alle medewerkers zijn door de Marlijn Academie opgeleid als praktijkopleider Plus”,  vertelt beleidsadviseur Cees Cornel. “Zodat ze kennis hebben van mbo-werkprocessen, de beoordeling daarvan en de mbo-taal spreken.”

Josée Hoogstad, intern begeleider en docent, geeft een aantal voorbeelden van praktijkvakken: “Bij Horeca gaat het bijvoorbeeld om snijtechnieken, bestellingen opnemen, contact met gasten. Bij Groen om schoffelen, een bestratingsvlak maken, omgaan met elektrisch gereedschap en bij Logistiek om bestelorders ontvangen, goederen verzamelen.” Deze werkprocessen worden extern en onafhankelijk getoetst, ook tijdens de stages bij een leerbedrijf.

Externe projectleider Foske Meerloo voegt toe: “In de begleiding gebruiken we de applicatie Werkstap, waarmee we de ontwikkeling van leerlingen kunnen volgen van start tot uitstroom. De docenten, jobcoach en werkgevers op de stageplek werken hiermee. Je krijgt inzicht in wat de leerling kan, wat hij nodig heeft en wat hij nog kan oppakken. Het is uniek dat al deze gegevens in één systeem staan.” Josée Hoogstad: “Met Werkstap kunnen we leerlingen voor hun eindstage matchen aan een leerbedrijf. De werkgever geeft aan welke vaardigheden de stagiair nodig heeft en uit het systeem rollen dan de leerlingen die daaraan voldoen.” Bedrijven waar een leerling zijn eindstage loopt in het vijfde leerjaar hebben de intentie om die leerling in dienst te nemen.

Terug naar het overzicht