JIM biedt jongeren vertrouwen en motivatie

26 maart 2019

Een oma, buurman, pleegmoeder, sportcoach, tante of vriend van de familie die een jongere met een ondersteuningsvraag zélf kiest als zijn mentor. Het is de filosofie in de JIM-aanpak (Jouw Ingebrachte Mentor) die als pilot loopt in de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen en Roermond. Door het inzetten en versterken van het netwerk van jongeren willen deze gemeentes uithuisplaatsing voorkomen. Met nog twee andere zorgaanbieders neemt Koraal deel aan de pilot.

Eefje Franssen en Nancy Schreurs zijn de medewerkers die namens Koraal mee uitvoering geven aan de pilot. Ze zijn zeer enthousiast over de JIM-aanpak. “De jongeren die het betreft zijn hulpverleningsmoe; ze hebben al zo veel hulpverleners voorbij zien komen en hebben geen zin meer in nog eens tig gesprekken met in hun ogen vreemde mensen”, zegt Eefje Franssen.

“En daarom mag een jongere in de JIM-aanpak zelf zijn vertrouwenspersoon kiezen die hem kan helpen”, vult Nancy Schreurs aan. “Doordat een jongere zijn eigen mentor inbrengt ontstaat er rust en krijgt de jongere wél de motivatie om mee te werken in een bepaald hulpverleningstraject. De JIM kan een jongere veel beter bereiken, kan lezen en schrijven met hem en weet hoe de jongere het best kan worden benaderd. Zo hebben we een veel betere ingang.” Eefje: “Wij zeggen: met je eigen wortels groei je het mooist.”

Hoe werkt de JIM-aanpak? Bureau Jeugdzorg en het Centrum voor Jeugd en Gezin verwijzen jongeren met de juiste indicatie door naar het zogeheten InVerbindingsteam, dat bestaat uit tien deskundigen van de jeugdhulporganisaties Rubicon, de Mutsaersstichting en Koraal. Koraal is gevraagd vanwege haar deskundigheid op LVB-gebied. De professionals in het team fungeren als coaches van de JIM en evalueren om de twee maanden de stand van zaken in een traject. Eefje: “Maar wij zijn nadrukkelijk niet de hulpverleners, dat zijn de mentoren. Wij sparren wel met de JIM, adviseren en coachen, maar zetten in de hulpverlening bewust een stap achteruit.”

Volledig artikel
Klik hier voor het volledige artikel

Terug naar het overzicht