19 juli 2021

Het Bovenregionaal Expertisenetwerk Jeugd Brabant/ Zeeland (BEN Brabant/Zeeland) wil het verschil maken voor jeugdigen met meervoudige, complexe, weinig voorkomende problematiek en hun ouders die nu vastlopen in de zorg. En dat wil Koraal ook!

BEN ondersteunt plaats onafhankelijke zorg

Wij zijn dan ook erg blij en trots dat BEN ons initiatief ondersteunt om het jeugdhulplandschap te verbeteren. Koraal gaat een businesscase ontwikkelen voor plaats onafhankelijke zorg. Ofwel hybride jeugdhulp voor de doelgroep op het snijvlak van (ortho) psychiatrie, LVB en/of adaptieve problemen. Deze is gericht op stabilisatie binnen het gezin en het onderwijs.

Met de subsidie van BEN kunnen wij de haalbaarheid van onze plaats onafhankelijke zorg in kaart brengen, in de praktijk brengen en er de eerste lessen uit leren.

Hoe maken wij het verschil?

Ons initiatief draagt bij  aan het oplossen van de lacunes op het gebied van

  • Multidisciplinaire samenwerking en combinaties van zorg
  • Gespecialiseerde ambulante hulp.  

Voor de meest kwetsbare kinderen en hun ouders:

  • Voorkomt uithuisplaatsing en stopt het doorschuiven van jeugdigen (experts komen behandelen op de plek waar de jeugdige is: thuis of bij een collega-zorgaanbieder).
  • Helpt langdurig doordat de behandeling niet alleen gericht is op het kind, maar op de omgeving, inclusief gezin en school. Eerste drie maanden: zo snel mogelijk stabiliseren, observeren en diagnosticeren. Daarna de oplossing verduurzamen: samen met regionale jeugdhulpprofessionals en het onderwijs, op basis van wat goed werkt voor de jeugdige en de omgeving. “We vertrekken weer als de ambulante hulpverleners of de intramurale setting voldoende toegerust is om de zorg weer volledig over te nemen.”

Terug naar het overzicht