Voor elkaar en met elkaar: samen van betekenis zijn

23 juni 2022

De wereld blijft voortdurend in ontwikkeling. Dat geldt ook voor de wereld van de langdurige zorg. De wensen en behoeften van onze cliënten veranderen. Hoe verwanten naar zorg en ondersteuning kijken en hoe ze hier zelf aan deelnemen, dat verschuift. En de manier waarop medewerkers in de langdurige zorg het liefst hun werk willen uitvoeren, ook dat verandert. Daarnaast gebeurt er om ons heen ontzettend veel. Denk hierbij aan maatschappelijke ontwikkelingen, veranderende wet- en regelgeving en nieuwe inzichten uit wetenschappelijk onderzoek.

Om goed voorbereid te zijn op de toekomst, heeft Koraal een duidelijke en zorgvuldig gekozen stip op de horizon geplaatst: in 2027 willen we in Limburg hét antwoord zijn op alle vragen van mensen met een verstandelijke beperking en de mensen om hen heen. Hoe we bij die stip komen, dat gaan we de komende tijd samen bepalen met cliënten, verwanten én medewerkers. We roepen iedereen op om mee te doen.

In de afgelopen maanden vroegen we uiteenlopende cliënten, verwanten én medewerkers naar hun dromen en naar hun wensen voor de toekomst. Samen van betekenis willen zijn, dat begrip was als een rode draad verweven in hun antwoorden. Cliënten vertelden ons dat ze van betekenis willen zijn voor zichzelf en hun omgeving. Verwanten geven aan dat zij van betekenis willen zijn voor hun geliefden. En medewerkers willen elke dag opnieuw met overgave aan de slag gaan om cliënten te ondersteunen, zodat zij zoveel mogelijk het leven kunnen leven waar ze zelf voor kiezen. De verhalen van onze cliënten, verwanten en medewerkers sluiten naadloos aan op de conclusies die we trekken uit analyses en onderzoeken. Maar wat betekent dat nu concreet?

Kort samengevat: we gooien het niet ineens over een andere boeg. Veel dingen doen we al goed. En wat we goed doen, gaan we verder verbeteren. Maar sommige dingen gaan we wél echt anders doen. Zodat er voor cliënten en verwanten meer mogelijkheden ontstaan. En zodat medewerkers meer ruimte krijgen om hun werk uit te voeren op een manier die bij hen past. Waar we naartoe willen, dat hebben we vertaald in Jouw Verhaal, Medewerker Vitaal en Koraal Loyaal.

Jouw Verhaal
Koraal gaat ervoor om cliënten de best mogelijke ondersteuning te bieden, samen met de vertrouwde mensen om hen heen. Waarbij de regie zoveel als mogelijk bij hen zelf ligt, zodat ze het leven kunnen leven waar ze zelf voor kiezen. We vragen aan elke cliënt: wat is er nodig om er echt ‘jouw verhaal’ van te maken? We ondersteunen daarbij op alle mogelijke levensgebieden. Wonen en daginvulling worden afgestemd op de behoeften van de cliënt.

Koraal heeft alle aanvullende expertise in huis die nodig is om ook zeer specifieke vragen te beantwoorden. Hiermee kunnen we echt maatwerk bieden. Dit maatwerk willen we ook bieden aan mensen met een verstandelijke beperking die (nog) thuis wonen. Zo investeren we flink in ons ambulante aanbod om deze cliënten en hun gezinnen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te kunnen ondersteunen.

Medewerker Vitaal
De beste zorg en ondersteuning wordt geboden door medewerkers die lekker in hun vel zitten. Daarom gaan we ervoor zorgen dat medewerkers hun ruimte kunnen pakken, zodat ze het werk kunnen doen waarvoor ze hebben gekozen. En waarbij ze zich kunnen ontwikkelen op een manier die bij hen past, zodat ze over tien jaar ook nog vitaal in hun werk staan. Koraal vertrouwt, stimuleert, faciliteert en waardeert medewerkers bij het nemen van verantwoordelijkheid en initiatief.

Koraal Loyaal
Om dit allemaal mogelijk te maken, gaat Koraal cliënten, verwanten én medewerkers nog beter ondersteunen om zo een omgeving te creëren met meer ruimte voor groei en ontwikkeling. Samen op eigen kracht blijft het uitgangspunt. Met de steun van een flexibele en wendbare organisatie die in staat is om de vragen van alle mensen die aan ons zijn verbonden slagvaardig te beantwoorden. Daarom blijft Koraal investeren in kennis en kunde, in digitale ondersteuning en in een veelsoortig assortiment aan diensten en locaties waarmee we de vragen die cliënten, verwanten en medewerkers aan ons stellen op maat kunnen beantwoorden.”

Wanneer gaan we aan de slag?
We zijn al onderweg naar onze stip op de horizon! In de afgelopen periode hebben we talloze stappen gezet richting de toekomst van de langdurige zorg. We hebben de zaken die we al goed doen verankerd, we hebben veranderingen doorgevoerd die blijvend voordeel en verbeteringen inhouden. En we zijn met elkaar in gesprek over wat er in de toekomst nog beter kan en moet. Zorgvuldig en weloverwogen, zodat we ook op langere termijn samen van betekenis kunnen zijn. Denk jij met ons mee?

Terug naar het overzicht