Koraal en Levanto overeenstemming Pension Mijnzicht

21 februari 2020

In 2018 heeft Koraal van de gemeente Heerlen een transformatieopdracht gekregen waarin is afgesproken dat Koraal de maatschappelijke opvang in Heerlen (Pension Mijnzicht) kleinschaliger gaat inrichten. Koraal is daarover in gesprek gegaan met Levanto, een organisatie die veel ervaring heeft met de doelgroep.

De verkenning heeft ertoe geleid dat de maatschappelijke opvang van Koraal in Heerlen met ingang van 1 maart 2020 overgaat naar Levanto. De cliëntenraad van Koraal, regio Parkstad heeft met dit voornemen ingestemd. Zowel de medewerkers als de cliënten van Pension Mijnzicht zijn over de plannen geïnformeerd.  

Voor de medewerkers van Pension Mijnzicht zal er een passende oplossing zijn binnen Koraal of bij Levanto. De cliënten die nu bij Pension Mijnzicht wonen, gaan mee naar Levanto. Voor Koraal is het van belang dat zowel medewerkers als cliënten goed terecht komen. We hebben alle vertrouwen in de werkwijze en begeleiding van Levanto.

Terug naar het overzicht