Koraal Innovatie Lab: samen onderzoeken, oplossen en ontwikkelen

07 oktober 2021

Een cliënt met hoogtevrees die zijn angst wil overwinnen zonder daarvoor de deur uit te hoeven. Behandelaren die samen met cliënten willen onderzoeken op welke manier ondersteuning ook online kan plaatsvinden. Leerkrachten die op een prikkelende manier les willen geven. Allemaal situaties die vragen om een innovatieve oplossing. Maar welke? Dat vraagt om een grondige verkenning. Reden voor Koraal om het Koraal Innovatie Lab in het leven te roepen. Een fysieke én digitale plek waar cliënten, jongeren, leerlingen, verwanten en medewerkers terecht kunnen met vragen of problemen die zich lenen voor een innovatieve aanpak. Ogenschijnlijk kleine dingen die vaak een groot verschil kunnen maken in de zorg, ondersteuning en het onderwijs dat Koraal biedt.

Sarah Collins, Ilona van Haandel en Diana Lardinois - alle drie werkzaam voor Koraal Digitaal - zijn samen met programma-manager Evelyn Croonen de drijvende kracht achter het KoraaI Innovatie Lab, dat is ingericht op de vierde etage van het hoofdgebouw van locatie St. Anna in Heel. Een inspirerende ruimte waar je vanzelf loskomt van de dagelijkse rompslomp. “De beste oplossing vind je door er samen over te praten”, weet Diana inmiddels. “Door met medewerker(s), cliënten en verwanten terug te gaan naar de kern van het probleem. En pas daarna te kijken naar mogelijke oplossingen en de voor- en nadelen daarvan onder de loep te nemen. Zo kom je tot de beste keuze. Die aanpak kost tijd. Maar we voorkomen dat we iets aanschaffen of verzinnen dat niet doet wat we verwacht hadden.”

Koraal Innovatie Lab

Blended care steeds meer toegepast
“Tijdens de lockdown werden we benaderd door Jeugdzorg”, vertelt Ilona. “Concrete vraag: ‘Kunnen jullie met ons op zoek gaan naar een geschikt online platform dat de face-to-face hulpverlening voor een deel kan overnemen?’ Inmiddels kijken we met de jongeren, hun ouders en behandelaars naar exacte behoeften en mogelijkheden. Naar apps bijvoorbeeld op het gebied van psycho-educatie en serious games die jongeren uitdagen om bepaalde vaardigheden te trainen. Natuurlijk haken we daarbij ook de collega’s van ICT aan. Bedoeling is dat we samen uitkomen bij het meest geschikte platform voor blended care, de combinatie van online en face-to-face hulpverlening die steeds vaker wordt toegepast.”

Van links naar rechts: Koraal-collega's Diana Lardinois, Sarah Collins en Ilona van Haandel.


Innovatieve producten uitproberen
Belangrijk onderdeel van het Innovatie Lab is de uitleenservice. “Via deze service kunnen cliënten, leerlingen of medewerkers een aantal innovatieve producten zonder verplichting uitproberen”, legt Sarah uit. Denk aan een muziekkussen, slaaprobot of slaaphorloge, voor mensen met slaapproblemen. Aan een heup-airbag die cliënten kunnen dragen ter voorkoming van heupfracturen. Of aan een sensor waarmee je als medewerker je eigen stressniveau kunt meten en bijsturen. Na een aantal weken evalueren we het gebruik. Als blijkt dat het product goed werkt, kan het worden aangeschaft. Zo niet, dan zoeken we samen verder naar een andere oplossing.”

Vragen zijn welkom
“Iedereen kan het Innovatie Lab benaderen”, benadrukken Diana, Ilona en Sarah. “Vragen zijn welkom. Hoe kan ik een jongere met ADHD beter leren plannen? Is er iets op de markt voor een cliënt die door stress flink is afgevallen? Zijn er oplossingen voor pleinvrees? Dat zijn zomaar een paar willekeurige voorbeelden.

Ook voor grotere thema’s kun je bij ons terecht. Wat kunnen we doen aan arbeidsmarktkrapte bijvoorbeeld of aan vermindering van de werkdruk? Daar organiseren we dan sessies op maat voor. Natuurlijk werken we als Innovatielab ook proactief. Signaleren we zelf behoeften en kijken we hoe we daarin kunnen voorzien. Altijd in nauwe afstemming met cliënten, verwanten en medewerkers, dat spreekt voor zich! Er zijn zoveel nieuwe mogelijkheden die het leven kunnen veraangenamen en ons werk kunnen vereenvoudigen. Die moeten we optimaal benutten.

Terug naar het overzicht