Koraal ondertekent 'intentieverklaring vast contract' Zorg aan Zet

01 september 2022

Sinds vorig jaar hanteren we Koraal-breed het beleid dat zorgmedewerkers direct een vast contract wordt geboden. Aansluitend op dit reeds eerder door Koraal vastgestelde aannamebeleid inzake vaste contracten in de zorg, heeft Ingrid Widdershoven namens Koraal de ‘intentieverklaring vast contract’ van Zorg aan Zet ondertekend. Deze intentieverklaring houdt in dat Koraal, samen met 13 andere Limburgse zorg- en welzijnsorganisaties, bij verschillende vacatures in de zorg direct een dienstverband voor onbepaalde tijd aanbiedt. Hiermee geven we een signaal af van waardering en het vertrouwen dat we hebben in een langdurige samenwerking met startende zorgprofessionals.


Ingrid Widdershoven (Koraal) en Raymond Braeken (Zorg aan Zet) ondertekenen de ‘intentieverklaring vast contract’

De arbeidsmarkt verandert snel en de krapte op de arbeidsmarkt is al langer onderwerp van gesprek. Zeker in de sector zorg en welzijn. Dat stelt het kabinet ook vast en in de nieuwste plannen voor de arbeidsmarkt ziet zij een vaste baan als dé norm voor een duurzame arbeidsrelatie. Ook Zorg aan Zet is voorstander van direct een vast contract bij indiensttreding.

De andere 13 organisaties
Koraal is blij met de inzet en kwaliteiten van iedere startende zorgprofessional en we vinden dat we dat niet alleen in woorden, maar ook in daden moeten omzetten. Dat vinden Cicero Zorggroep, Mondriaan, Stichting WonenPlus, Radar, Thuiszorg Groot Limburg, SGL, Sevagram, Vitalis, Verpleeghuis Bergweide, Zorgcentrum Vincent DePaul, Zorg Groep Beek, Dichterbij en Vivantes, ook. Zij ondertekenden allen de ‘intentieverklaring vast contract’ die door Zorg aan Zet werd aangeboden. Hiermee laten zij allen zien dat ze vertrouwen hebben in een langdurige samenwerking met medewerkers en bieden medewerkers in de zorg direct een contract voor onbepaalde tijd bij indiensttreding.

Vanaf 1 september: vacatures met vast contract direct herkenbaar
Om het voor een werkzoekende zo gemakkelijk mogelijk te maken om te zoeken op vacatures met direct een vast contract, is een gemakkelijk herkenbaar icoontje ontwikkeld. Dit icoontje wordt vanaf 1 september 2022 toegevoegd aan de desbetreffende vacatures op www.zorgnetlimburg.nl

Meer weten?
Kijk dan op de informatiepagina van Zorg aan Zet of de informatiepagina van Zorgnet Limburg.

Terug naar het overzicht