Koraal Onderwijs zet zich in voor Horsterveen

17 maart 2022

Justitie heeft op het terrein van PI Zuid-Oost Ter Peel in Evertsoord bij Venlo een vierde Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI) geopend met een opvangcapaciteit voor 40 jongeren. Deze tijdelijke uitbreiding met de naam Horsterveen is nodig om aan de stijgende capaciteitsbehoefte te kunnen voldoen. Per 1 januari 2022 verzorgt Koraal vanuit Het Driespan het onderwijs bij Horsterveen. Afgelopen periode is op de locatie zelf hard gewerkt aan de inrichting van alle zaken rondom het onderwijs en het onderwijs zelf. Vanaf de start is er een speciale projectgroep van Het Driespan in het leven geroepen om alle voorbereidingen voor de verschillende onderwijszaken te treffen. Inmiddels zit Horsterveen in de operationele fase. De projectgroep is dan ook opgeheven en de nog lopende zaken zijn overgedragen aan de nieuwe schoolleider van Horsterveen: René Fondse. Over Horsterveen zijn we in gesprek gegaan met regiodirecteur Koraal West-Brabant Ivo van Riel en Roân van Amstel, schoolleider Het Ginnekencollege.

Waarom doen wij dit vanuit Koraal? 

‘Wij hebben een sterk maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel om jongeren te helpen in hun ontwikkeling. Dat doen we bij Koraal op al onze scholen in het speciaal onderwijs. Wij zijn benaderd door de Rijks Justitiële Jeugdinrichting om als Koraal mee te denken in een oplossing, dan ga je op zoek naar mogelijkheden. En daarmee laten we onze maatschappelijke verbondenheid en meerwaarde zien en zetten we Koraal ook op de kaart’, aldus Ivo van Riel. Ivo en Roân zijn het erover eens dat er meer redenen zijn waarom Koraal deze handschoen oppakt. Roân: ‘We hebben binnen Het Ginnekencollege veel expertise in de combinatie zorg en onderwijs in een gesloten leeromgeving. Kenmerkend in onze aanpak is veel maatwerk en wij zijn er trots op dat wij deze kennis en kunde hebben. Onlangs hebben wij voor onze aanpak en de resultaten een hele goede beoordeling gekregen van het auditteam. En wat betreft verantwoordelijkheid nemen voor deze groep jongeren, voelen alle teamleden van Het Ginnekencollege en ik dat ook persoonlijk. Want daarom doen wij dit werk voor deze speciale doelgroep al zo lang!’ 

Wat doen we precies?  

Roân: ‘Voor meerdere groepen jongeren in detentie (18+) en preventief geplaatste jongeren verzorgen we bij Horsterveen een dagprogramma. Leren en ontwikkeling in de persoonlijke groei van jongeren staan in ons dagprogramma centraal. Dat doen we flexibel, waarbij we open staan voor nieuwe ontwikkelingen. Daarin zullen we onze aanpak en invulling soms anders benaderen. De behoefte van de jongeren zal daarin leidend zijn’. Dat vraagt om een andere manier van werken vanuit een nieuwe denkrichting. Samen met Justitie is het groeiende team van Horsterveen hier mee bezig. Met als hoofddoel een goed en op de behoefte van de jongeren afgestemd integraal dagprogramma, waarin leven, zorg en onderwijs zijn geïntegreerd. Ivo: ‘Deze aanpak heeft een sterk innovatief karakter en Koraal is voor deze klus gevraagd vanwege de ervaring en kennis bij Het Ginnekencollege. We werken ernaar toe om Horsterveen een nevenvestiging met een eigen DNA te laten worden van Het Ginnekencollege. Dit doen we met het kleine maar fijne onderwijsteam en schoolleider René.’ Roân vult aan dat het onderwijsteam van Horsterveen op brede ondersteuning van zijn ‘Ginnekenteam’ en hemzelf kan rekenen. Want zo doen we dat binnen Koraal! 
 

Wat is de grootste uitdaging?

Ivo: ‘Nou, we hebben er meerdere. De grootste uitdaging is het team bij elkaar krijgen. Het is met de huidige arbeidsmarkt pittig om de goede mensen te vinden. We zijn het team nog aan het opbouwen. Ook Justitie ervaart dezelfde uitdagingen bij hun werving en selectie. Roân en Koraal HR plus recruitment werken hier keihard aan, maar het valt niet mee’. Roân: ‘Een andere uitdaging is het samenbrengen van het nieuwe team voor Horsterveen, en in de visie van Het Ginnekencollege de kwaliteit gaan leveren die gevraagd wordt. We doen dat gefaseerd en met tandems tussen mensen bij Horsterveen en Het Ginnekencollege. Zo willen wij toewerken naar een integrale werkwijze en een volledig dagprogramma voor alle groepen jongeren. Daarvoor hebben we een goed functionerend team nodig die het ook aan kan om te werken in het nieuwe gedachtengoed van de leeromgeving van de jongeren in Horsterveen’.

Koraal neemt verantwoordelijkheid

De motivatie van Roân en Ivo om dit te laten slagen is groot. Kwaliteit staat voorop want Horsterveen moet een aantrekkelijke leeromgeving worden met een goed dagprogramma en met maatwerk voor elke jongere. Ivo: ‘Het is echt gaaf wat we gaan doen en vanuit onze expertise bij Koraal op het snijvlak van onderwijs en zorg is het ook logisch dat we dit doen. Maar het is ook heel complex. Hiermee steken we als Koraal onze nek uit maar pakken we tegelijk ook onze verantwoordelijkheid’.

Terug naar het overzicht