De Koraal Poli voor mensen met een verstandelijke beperking is van start

06 februari 2024

In Limburg neemt het aantal mensen met een verstandelijke beperking toe. Aan de ene kant omdat er meer jonge mensen bij komen, aan de andere kant omdat mensen met een verstandelijke beperking steeds ouder worden. Daarbij verandert ook de inhoud van de zorg: mensen met een verstandelijke beperking blijven tegenwoordig langer thuis wonen, terwijl de vraag naar zorg ook verandert en complexer wordt.

Mensen met een verstandelijke beperking die thuis wonen of in een kleinschalige woonvoorziening verblijven, melden zich bij klachten meestal eerst bij de eerstelijnszorg. Omdat deze mensen zich vaak anders uiten en doorgaans specifieke (meervoudige) gezondheidsproblemen en afwijkende ziektepatronen hebben, kan het moeilijk zijn om te achterhalen wat er precies aan de hand is. Vanaf nu is er echter de mogelijkheid om gebruik te maken van de expertise van de Koraal Poli voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit gaat eenvoudig via een verwijzing van de huisarts of medisch specialist.

De Koraal Poli voor mensen met een verstandelijke beperking is van start

Specialistische kennis en ervaring
Koraal beantwoordt vervolgens de zorgvragen van de patiënt en de mensen uit zijn/haar directe omgeving. Daarbij worden specialisten met veel kennis en ervaring met de doelgroep ingezet. Denk aan een arts Verstandelijk Gehandicapten (arts VG), gedragskundige, psychiater, ergotherapeut, logopedist en fysiotherapeut. Bij het beantwoorden van de zorgvragen gaan we uit van veel eigen regie voor de zorgvrager en streven we naar oplossingen die zo normaal als mogelijk en zo specialistisch als nodig zijn.

Complexe zorgvragen
De winst zit hem dus in het breder beschikbaar maken van onze behandelaren via de Koraal Poli voor mensen met een verstandelijke beperking. Huisartsen voelen zich vaak onvoldoende competent bij de soms complexe zorgvragen van mensen met een (verstandelijke) beperking. Door via onze poli een professional te consulteren, krijgt de huisarts de juiste ondersteuning. Dit werkt werkdruk-verlagend binnen de huisartsenpraktijk, en maakt dat de patiënten snel de juiste zorg ontvangen. Koraal draagt met deze dienstverlening bij aan de missie ‘dienstverlening het liefst in het gewone leven (thuis)’.

De Koraal Poli voor mensen met een verstandelijke beperking is van start

Bouwsteen in anders organiseren
Maatschappelijke opvattingen zijn ook aan verandering onderhevig, waardoor we de positie van mensen met een verstandelijke beperking in de samenleving anders bekijken. Focus op leven in plaats van zorg, erbij horen, eigen regie, actief meedoen en persoonlijke ondersteuning op maat worden - nog meer dan nu - belangrijk. Tegelijkertijd is er een arbeidsmarktprobleem en staat de betaalbaarheid van zorg onder druk. Anders organiseren is dus noodzakelijk om de ondersteuning en zorg die nodig is toegankelijk en beschikbaar te houden. De Koraal Poli voor mensen met een verstandelijke beperking is een bouwsteen in het anders organiseren. Met behulp van de poli kunnen we onze ondersteuning levenslang en levensbreed inzetten, met de focus op de ondersteuning van het hele netwerk.

De Koraal Poli voor mensen met een verstandelijke beperking is van start
De Koraal Poli voor mensen met een verstandelijke beperking is van start
De Koraal Poli voor mensen met een verstandelijke beperking is van start

Ambulante zorgvormen
We zien de vraag naar ambulante zorgvormen toenemen. Koraal ontwikkelt daarom steeds meer ambulante zorg die we binnen bestaande poliklinische locaties en poli’s aanbieden. Zo is Polikliniek Gastenhof al jaren een vertrouwde naam binnen en buiten Koraal. Deze poli is er specifiek voor jongeren met een verstandelijke beperking, vaak in combinatie met psychiatrische gedragsproblematiek. Jeugdigen uit heel Limburg ontvangen behandeling vanuit deze polikliniek.

Ook in Brabant is de polikliniek in ontwikkeling. De polikliniek van De Hondsberg De La Salle en Maashorst werken samen om jeugdigen en hun gezin kwalitatief beter en sneller antwoord te geven op hun complexe zorgvragen. Vanuit deze nieuwe polikliniek bieden wij observatie en diagnostiek en kijken we wat er aan de hand is, waar de complexe problemen door ontstaan. Daarnaast bieden we behandeling. 

De poli’s werken samen met andere teams voor ambulante trajecten, naschoolse dagbehandeling, intramurale behandeling en onderwijs.
 

Vragen?

Heeft u een inhoudelijke vraag of wilt u meer weten over de werkwijze van de Koraal Poli voor mensen met een verstandelijke beperking en over de financiering rondom doorverwijzing? Stuur dan een e-mailbericht naar polivg@koraal.nl of neem telefonisch contact met ons op via 0475 - 579 867

Terug naar het overzicht