Koraal zet in op vroegtijdig signaleren van misbruik

24 juni 2019

“Zeventig procent van de jeugdige slachtoffers van seksuele uitbuiting heeft een licht verstandelijke beperking.” Met die constatering valt Ben Van Broeckhoven meteen met de deur in huis. Het onderwerp gaat hem zichtbaar aan het hart. “Want het zal je kind maar wezen, dat slachtoffer wordt.” Als voormalig directeur van Koraal locatie Gastenhof zag hij ze regelmatig voorbij komen, de meisjes die hun lot onbewust in handen hadden gelegd van loverboys. Met alle gevolgen van dien. “Koraal moet hier iets aan doen”, vond Ben. Daar was de Raad van Bestuur het roerend mee eens. Zo werd Ben programmadirecteur. Zijn opdracht: het ontwikkelen van een gericht behandelaanbod voor deze kwetsbare doelgroep voor wat betreft preventie, ambulante en klinische zorg en nazorg. Alles op maat van de zorgvrager.”

Inmiddels zijn we twee jaar verder. “We hebben samenwerking gezocht met overheid, wetenschappers en zorgaanbieders”, vertelt Ben. “Want de doelgroep en problematiek is zo complex, dat kun je niet alleen. Koraal vervult wel een voortrekkersrol. Wij zetten de koers uit, vragen subsidies aan en maken verbinding met de juiste partijen. Er is een visie op het thema ontwikkeld en er ligt een plan van aanpak.

Koraal Ben Van Broeckhoven mensenhandel seksuele uitbuiting misbruik

Onderdeel daarvan is een behandelaanbod op maat voor slachtoffers. Dat is in april vorig jaar gestart en voorziet in een grote behoefte. Maar onze focus ligt op preventie. Op het voorkomen dat jongeren met een licht verstandelijke beperking slachtoffer worden van misbruik. Daarom investeren we vooral in scholing en deskundigheidsbevordering van hulpverleners, leerkrachten en familieleden. We leren hen om signalen in een vroegtijdig stadium op te pikken. Dat kan een hoop ellende voorkomen.”

Kennis delen tijdens symposium
“Wat veel mensen niet weten, is dat ook jongens met een licht verstandelijke beperking slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting. Ze zijn vaak moeilijk te traceren. Omdat de schaamte bij hen vaak nog groter is dan bij meisjes. Reden om er tijdens het Symposium Seksuele Uitbuiting, dat Koraal op 18 april in Eindhoven organiseerde, nadrukkelijk aandacht aan te besteden. Kennis delen met politiek, experts en hulpverleners stond tijdens dit symposium voorop. Grote indruk maakte het verhaal van ervaringsdeskundige Mohini Awadhpersad, over de impact van het misbruik op haar leven. Zij maakte de urgentie van onze aanpak in één klap duidelijk.”

Medewerkers opleiden
“In september beginnen we met het opleiden van medewerkers”, vertelt Ben. “Met een pilot voor 50 à 60 deelnemers in Boxtel. Zodra we die geëvalueerd hebben, volgt de rest.” Ben is ervan overtuigd dat de aanpak vruchten af zal werpen. “Ik ben pas tevreden als we niemand meer hoeven te behandelen”, zegt hij op het eind gedecideerd. Een mooi streven.


Volledig artikel
Het volledige artikel lees je door op het onderstaande item te klikken.

Terug naar het overzicht