Mooi Leven Huis Zuid-Limburg

26 juni 2023

Het is een grote zorg voor ouders van een zorgintensief kind; wat gebeurt er met mijn kind als ik er niet meer voor kan zorgen? Wat gebeurt er als ik er niet meer ben? Hoe borg ik de kwaliteit van leven en de zorg? Een groep ouders waarvoor deze vraag heel actueel is staat aan de wieg van het Mooi Leven Huis Zuid-Limburg. Samen met Koraal bouwen zij aan een mooi leven voor hun kind. De plannen voor de aankoop van een perceel worden concreter en daarom staat er op 26 juni een buurtbijeenkomst op de agenda waarbij omwonenden van het beoogde perceel betrokken en geïnformeerd worden en hun vragen kunnen stellen. Maar wat is nou een Mooi Leven Huis en wat is het verschil met de reguliere zorg?

Samen
Het grote verschil bij het Mooi Leven Huis is dat ouders en  een professionele instelling het echt samen doen. Ouders zijn weliswaar de motor maar bestuurlijk zijn de instelling en de ouders gelijkwaardig vertegenwoordigd. De combinatie van de kennis en de achterliggende organisatie van de instelling en de ervaring en betrokkenheid van de ouders zorgen voor een mooie balans. Het Mooi Leven Huis brengt  het goede van twee werelden samen; de liefde en kennis van het kind en de professionaliteit van de instelling.

Het unieke van het Mooi Leven Huis is dat zij geen onderdeel zijn van de betrokken zorginstelling. Er is een gezamenlijk bestuur met gelijkwaardige vertegenwoordiging onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. Hetzelfde principe geldt in de dagelijkse praktijk. Rondom elk kind zit een team. In dat team zit altijd een vertegenwoordiging van het kind. Daarnaast zitten er ook mensen vanuit de zorgverlening in dit team. Dit team voert voortdurend het gesprek met elkaar rondom het leven en de zorg. Alle evaluaties worden gevoerd met het hele team. De persoon die het kind vertegenwoordigt is dus altijd betrokken.

'Trots dat we het huis en de familie samen met de ouders mogen gaan vormgeven.’
Diana Lardinois, kwartiermaker Mooi Leven Huis Zuid-Limburg

Een nieuwe weg voor Koraal
Diana Lardinois, kwartiermaker Mooi Leven Huis Zuid-Limburg; ‘Toen Koraal werd benaderd door de initiatiefnemers van het Mooi Leven Huis Zuid-Limburg waren wij direct enthousiast. In gezamenlijkheid met kinderen en ouders een huis bouwen, samen bepalen hoe we de mooi leven familie vorm gaan geven. Ieder vanuit zijn eigen expertise en mogelijkheden. Wij zijn er dan ook heel trots op dat we het huis en de familie samen met de ouders mogen gaan vormgeven.’

Stefan Ackermans, directeur Interne dienstverlening Koraal; ‘Met het Mooi Leven Huis slaat Koraal een hele nieuwe weg in. Een weg die heel goed aansluit bij de  visie op de toekomst en ambities van Koraal. We gaan onbekende uitdagingen en ongetwijfeld nieuwe dilemma’s tegenkomen. We geloven dat we in samenspraak en verbinding op zoek zullen gaan naar mogelijkheden. Koraal vanuit zijn professie en de kinderen en hun ouders vanuit liefde en kennis. liefde en kennis in combinatie met expertise en professionaliteit; een ijzersterk team!’

Een prachtig initiatief waarmee er definitief een nieuwe weg wordt ingeslagen in zorgland.
Een team van familie, zorgverleners  en vrijwilligers dat zich vormt rondom het kind. Betrokken zijn maar niet per se altijd moeten zorgen. Gebruik kunnen maken van expertise waar dat nodig is. Samen zorg dragen, ieder op zijn manier. Een mooi toekomstperspectief voor ouders met een zorgintensief kind.

Terug naar het overzicht