MST-ID voor de moeilijkste doelgroep

20 juni 2019

Sinds vorig jaar biedt Koraal de methodiek MST-ID aan, die zich richt op jongeren met complexe, antisociale problemen. En nadrukkelijk ook op hun ouders, die meestal net als de jongeren een licht verstandelijke beperking hebben. Hoofddoel in dit programma, waarbij een grote mate van betrokkenheid van de ouders wordt gevraagd, is om (gesloten) uithuisplaatsing van de jongeren te voorkomen. “Bij MST zijn we ervan overtuigd dat het thuis bij de ouders de beste plek is om op te groeien als dat mogelijk is”, zegt Renée Dekker, supervisor van het MST-ID team Brabant.

MST-ID betreft een aanpassing van de bestaande Multi Systeem Therapie aan de mogelijkheden van jongeren en/of ouders met een verstandelijke beperking (Intellectual Disability, ID). Er zijn op dit moment twee teams van Koraal actief in Brabant en Zuid-Limburg. Mogelijk wordt er binnen afzienbare tijd ook een team in Noord- en Midden-Limburg geformeerd. Ieder team bestaat uit vier MST-therapeuten die onder aansturing van een supervisor functioneren. Iedere therapeut ondersteunt vier gezinnen in een traject dat zes maanden duurt. Op de achtergrond kijkt een MST-expert van MST Nederland mee of de methodiek goed wordt gevolgd.

Koraal MST-ID Stephanie Frissen en Renée Dekker

Complexe problematiek
Stephanie Frissen, supervisor van het MST-ID team Zuid-Limburg: “MST behandelt de moeilijkste doelgroep. In de gezinnen waar onze therapeuten komen, is veel aan de hand. Kijk maar naar de andere doelen die wij de jongeren stellen: stoppen met delinquent gedrag, stoppen met schoolverzuim, stoppen met agressie in het gezin of daarbuiten, stoppen met antisociale vrienden en - indien aan de orde - stoppen met drugsgebruik. De problematiek is complex en duurt meestal al heel lang. Eerdere andere hulpverleningstrajecten hebben onvoldoende opgeleverd.”

Krachtige analyse
MST kent een strakke methodiek die evidence-based is. Het Nederlands Jeugd Instituut heeft de methodiek, die zijn oorsprong kent in de Verenigde Staten en nog steeds vanuit daar wordt aangestuurd, de hoogste erkenning van bewezen effectiviteit verleend. MST werkt vanuit negen principes waarvan ‘Finding the fit’ de belangrijkste is. Renée Dekker: “Dat is een krachtige multi-systemische analyse van de problematiek waarmee we beginnen. Er wordt in kaart gebracht wat de factoren zijn, waardoor het te begrijpen is dat de jongere dit gedrag vertoont. Aan de hand van factoren waarop je invloed hebt, werkt de therapeut er aan om dit gedrag te veranderen.”


Volledig artikel
Het volledige artikel lees je door op het onderstaande item te klikken.

Terug naar het overzicht