Nieuwe aanpak complexe jeugdhulp in Noord- en Midden-Limburg

06 februari 2023

1 januari 2023 was een bijzondere datum voor de 14 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg, en 10 jeugdhulpaanbieders, waaronder Koraal regio Noord- en Midden-Limburg. Vanaf deze datum bundelen zij de expertises om nog beter hulp op maat te bieden aan jeugdigen en gezinnen. Deze nieuwe aanpak zetten we in bij jeugdigen en gezinnen die te maken hebben met complexe, vaak meervoudige, problematiek waarbij sprake is van een dreigende behandelopname. Aanbieders en gemeenten werken nauw samen om de best passende hulp, zo thuis mogelijk, aan te bieden.

"Eerst luisteren en dan samen de behandelroute bepalen"

Uniek in Nederland
Ieder gezin is anders, dus voor ieder gezin kijken we naar de beste oplossing voor dat gezin. Daarvoor zetten we onze deuren voor elkaar open en werken we integraal samen om die hulp te bieden die de jeugdige en het gezin nodig heeft. Via een gezamenlijke voordeur, ook wel de Bijzondere Toegang genoemd, bepalen wij samen met de jeugdige en het gezin de route. Na een uitgebreid gesprek maken de samenwerkende jeugdhulpaanbieders een plan van aanpak. De grenzen van de aanbieders vervagen en de beste behandeling kan heel goed een combinatie zijn van methodieken van verschillende aanbieders. Deze intensieve vorm van samenwerking tussen gemeenten en jeugdhulpaanbieders is uniek in Nederland. Daar zijn we trots op!

Geen enkel kind tussen wal en schip
Met deze aanpak zorgen we ervoor dat er altijd passende hulp geboden wordt voor de jeugdigen en gezinnen waarbij een behandelopname dreigt. Vanuit de samenwerkende jeugdhulpaanbieders kunnen we eenvoudig – en zonder administratieve rompslomp – zorg bijstellen als blijkt dat er net iets meer of iets anders nodig is. We houden vol, ook als het moeilijk wordt. Geen enkel kind valt bij ons tussen wal en schip.

Zo thuis mogelijk
De behandelroute richten we zo in dat de jeugdige zoveel als mogelijk thuis kan blijven wonen. Als thuis blijven wonen tijdelijk echt geen optie is, en ook in de omgeving van het gezin geen mogelijkheden zijn, dan behoort tijdelijk verblijf bij een jeugdhulpaanbieder tot de mogelijkheden. We gaan uit van de insteek ‘Zo kort als mogelijk, zo lang als nodig.’ We bekijken continu wat wel thuis kan of met de gezinssituatie gezamenlijk kan. Denk aan een aantal dagen in het netwerk van het gezin logeren, of op een behandelgroep en een aantal dagen thuis. We betrekken de ouders altijd actief bij de behandeling van de jeugdige.

Vertrouwde route
Jeugdigen en gezinnen met opvoed- en opgroeiproblemen kunnen gewoon blijven aankloppen bij hun vertrouwde adres. De huisarts, gezinscoach of Centrum voor Jeugd en Gezin schakelen de Bijzondere Toegang in. Dit gebeurt altijd in overleg.

Terug naar het overzicht