OZA is booming in Nederland

27 januari 2022

Leerlingen die speciaal onderwijs volgen hebben in veel gevallen ook jeugdhulp en zorg nodig. In een Onderwijs Zorg Arrangement - vaak afgekort tot OZA - werken kinderen, jongeren en ouders samen met medewerkers uit het onderwijs en de zorg. In Nederland groeit de vraag naar OZA's in een aanzienlijk tempo. Een gunstige ontwikkeling voor Koraal, want onze organisatie heeft veel kennis en ervaring in samenwerking tussen de domeinen onderwijs, jeugdhulp en zorg. Maar waar staan we precies? Dat lees je in dit artikel.

Aanjagers en kruisbestuiving
Betty van Heugten en Lara Kluijtmans zijn binnen Koraal de wegvoorbereiders van het OZA-concept. In opdracht van de Raad van Bestuur is uitgebreid onderzoek gedaan naar de theoretische en praktische succesfactoren van OZA. Die resultaten en bouwstenen zijn besproken in regiopanels. Lara: "Vanuit het onderzoek zagen we binnen Koraal mooie en waardevolle initiatieven en kruisbestuiving tussen de regio’s en de domeinen onderwijs, jeugdhulp en langdurige zorg. De good practices van Koraal zijn door ons opgehaald en in beeld gebracht." Betty: "Begin 2022 geven we de Raad van Bestuur een advies met onze aanbevelingen over de implementatie van OZA binnen Koraal. Hoe krijgen we dit verder, hoe werkt OZA in onze praktijk, wat is de ideale financieringsvorm?"

Eigenlijk doen we al OZA
Betty: "Eigenlijk brengen we OZA binnen Koraal al elke dag in de praktijk. Steeds vaker werken we met een integrale aanpak waarbij we onderwijs en zorg met elkaar verbinden." De manier van werken bij de Koraal-scholen Plein 3 in Oosterhout en Het Vada in Boxtel komt het meest in de buurt van het gevonden OZA-concept. En dat geldt ook voor IZEO bij Koraal regio's Parkstad en Maastricht / Heuvelland / Westelijke Mijnstreek.

Lara: "Op OZA-gebied hebben zij waardevolle ervaring en expertise. Maar de OZA-aanpak bestaat uit vijf bouwstenen met criteria. En geen enkel proces binnen Koraal voldoet nu al aan die vijf criteria."
 Relatie met De Negensprong
Betty: "We moeten nog meer van elkaar leren en elkaar inspireren. Om als Koraal OZA-proof te worden is een vernieuwingsslag in denken en werken nodig. We moeten zo goed mogelijk van elkaar leren en niet telkens het wiel opnieuw uitvinden." Dat raakt ook de strategie Onderwijs en de missie en visie van De Negensprong. Namelijk onze kwetsbare jeugd helpen zich te ontwikkelen en positief in het leven te staan. Meerdere ontwikkelteams van De Negensprong werken aan thema’s die hieraan bijdragen.

"De inhoud staat centraal plus de vraag welk resultaat je wilt hebben. Vanuit die vragen pakken onderwijs, jeugdhulp en zorg dit op. Samen met de jongeren en hun ouders. Want zij zijn in dit hele proces de belangrijkste schakel", aldus Lara.


Landelijke pilots
Veel organisaties experimenteren inmiddels druk met OZA en het is dan ook booming in heel Nederland. Vanaf 2023 start de Rijksoverheid met OZA-pilots. Betty: "Als Koraal gaan we proberen om in meerdere regio’s mee te draaien met verschillende pilots. De Koraal-combi onderwijs, jeugdhulp en langdurige zorg maakt ons voor OZA uniek. Dit biedt kansen voor Koraal maar vooral voor de jongeren waar OZA voor is bedoeld."

Terug naar het overzicht