CoMensha, Koraal en Metastory Instituut: structureel meer aandacht nodig voor slachtoffers en daders van uitbuiting met een licht verstandelijke beperking

14 februari 2023

Er is structureel meer aandacht nodig voor slachtoffers en daders van uitbuiting met een licht verstandelijke beperking (LVB). Dat concluderen het Landelijk Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel (CoMensha), Koraal en Metastory Instituut in een vandaag verschenen rapport. Met steun van een breed scala aan organisaties in het sociale, zorg en veiligheidsdomein overhandigden zij vandaag de belangrijkste aanbevelingen aan staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid) en staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Mensen functionerend op het niveau van een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn extra kwetsbaar om ingrijpende ervaringen mee te maken. Uitbuiting is er daar een van. Mensenhandelaren maken misbruik van deze kwetsbaarheid. Mensen met een LVB hebben een grote kans om slachtoffer en dader te worden van uitbuiting. Een goede en effectieve aanpak van deze problematiek ontbreekt momenteel. Ingrid Widdershoven, voorzitter van de Raad van Bestuur van Koraal, vindt dat organisaties de problematiek rondom uitbuiting en LVB serieus moeten nemen: “Dat veronderstelt per definitie aandacht hebben voor LVB, er kennis van nemen, het herkennen en de hele aanpak van uitbuiting daar sensitief voor maken.”

Nationaal gesprek Uitbuiting en LVB
Met het Nationaal Gesprek Uitbuiting en LVB brachten CoMensha, Koraal en Metastory Instituut de knelpunten rondom de problematiek uitbuiting bij mensen die functioneren op het niveau van een licht verstandelijke beperking in kaart. 90 organisaties waaronder de politie, gemeenten en partners voor jeugd namen deel aan de gesprekken. De belangrijkste knelpunten en aanbevelingen zijn gebundeld in het rapport ‘Uitbuiting & LVB: knelpunten en aanbevelingen voor een effectievere aanpak’. 

Bestuurlijk commitment noodzakelijk
Ina Hut, directeur-bestuurder van CoMensha is erg blij met de enorme betrokkenheid en steun van organisaties en professionals uit het veld. “Nu willen we doorpakken met een goede aanpak voor deze problematiek. Er hoeven geen nieuwe tools ontwikkeld te worden, want er ligt al heel veel.  Erkenning, bestuurlijk commitment en meer regie vanuit de overheid zijn essentieel om nu door te pakken. CoMensha hoopt van harte dat staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid) en Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) onze aanbevelingen zullen overnemen en de handen ineenslaan voor een effectievere aanpak.”

Lees het rapport ‘Uitbuiting & LVB: knelpunten en aanbevelingen voor een effectievere aanpak'.
 

Terug naar het overzicht