Samen aan de slag voor duidelijke communicatie!

06 maart 2020

Maandag 2 maart kwamen er op verzoek van Koraal ruim 50 publieke/ private partijen voor de eerste keer bijeen om met ervaringsdeskundigen te praten over duidelijke communicatie voor iedereen: taal voor allemaal. De bijeenkomst werd geleid door prinses Laurentien van Oranje en namens Koraal was Ingrid Widdershoven aanwezig. In april is de tweede bijeenkomst waar we samen de volgende stappen zetten om een landelijke beweging met een actieagenda te maken.

Wat is de achtergrond van deze bijeenkomsten?

Inclusieve samenleving

In een inclusieve samenleving doen mensen mee en doen ze ertoe. Dat begint met duidelijke en begrijpelijke communicatie. Voor een grote groep burgers sluit de (overheids-) communicatie niet aan bij hun denk- en doe-vermogen. Dit leidt tot onbegrip, frustratie, het niet begrijpen of kunnen aanvragen van regelingen en voorzieningen, het niet nakomen van afspraken en vaak tot het maken van schulden. Bovendien maakt het mensen afhankelijk van anderen.

Koraal & ZieMij

Bij Koraal merken we bijna dagelijks waar mensen tegenaan lopen als de communicatie om hen heen te moeilijk is en welke gevolgen dit heeft voor henzelf en hun omgeving. Vanuit de droom dat iedereen elke vorm van communicatie begrijpt, hebben wij een digitale tool ontwikkeld: ‘ZieMij’. Een tool die moeilijke brieven eenvoudiger en begrijpelijk maakt. Met deze tool hebben wij in 2018 de eerste VG Hackathon gewonnen.

Brede samenwerking is nodig

ZieMij is een handige tool als de moeilijke brief al op je mat ligt. Dan kun je als ontvanger van de brief met ZieMij aan de slag. ZieMij is dan ook één antwoord als onderdeel van een groter noodzakelijk geheel: de behoefte aan duidelijke en begrijpelijke communicatie voor iedereen. Er is zeker vooruitgang geboekt en er zijn vele mooie voorbeelden van deeloplossingen, echter het telt nog onvoldoende op. Het vraagstuk hoe bereik je mensen die laaggeletterd zijn zo goed en passend mogelijk,  is nog onverminderd groot. En de behoefte van mensen, onder meer door toegenomen digitalisering, verandert. Tegelijkertijd neemt de nadelige impact in het leven van mensen, veroorzaakt door onduidelijke communicatie toe.

Kortom, het vraagstuk is te groot om door één organisatie op te pakken. Publiek, privaten en maatschappelijke samenwerking is nodig. Enerzijds bij het ontrafelen van dit vraagstuk vanuit het perspectief van mensen. Anderzijds om samen een antwoord te bieden op de vraagstukken, zodat deze aansluiten op de leefwereld van mensen en duurzaam ingebed worden. De vraag luidt dan ook: Hoe creëren we een beweging die taal, communicatie en dienstverlening creëert waardoor alle mensen mee kunnen doen en ertoe doen: zodat we elkaar (weer) begrijpen.

Terug naar het overzicht