Sem en Silas helpen elkaar elke dag een stapje vooruit

22 november 2021

Het komt regelmatig voor dat kinderen met een verstandelijke beperking ook last hebben van onbegrepen of moeilijk verstaanbaar gedrag. Denk aan angstig of voortdurend druk zijn of aan het moeilijk kunnen aangaan van relaties met anderen. Maar ook aan weglopen of aan agressief gedrag. In de volksmond wordt dit ook wel eens probleemgedrag genoemd. Waarbij mensen vaak vergeten dat dit gedrag echt geen keuze is en dat er heftige problemen aan ten grondslag liggen: autisme, voortdurend overvraagd worden, je onbegrepen voelen, traumatische ervaringen uit het verleden.

Soms zijn de problemen zó heftig en komen ze zó vaak voor dat een kind in een neerwaartse spiraal terechtkomt. En niet alleen het kind; ook bij de ouders, bij broers en zussen en bij de leraar op school zorgt dit voor een enorme druk. Zij raken vaak uitgeput door aanhoudende stress. In dat geval is het soms beter dat een kind in een omgeving terechtkomt die vanuit professioneel oogpunt kan inspringen op wat het kind op dat moment nodig heeft. Op de kinderbehandelgroepen van Koraal regio Parkstad werken kinderen en hun begeleiders zo elke dag aan perspectief. Want ook deze kinderen verdienen hun beste dag. Elke dag opnieuw. En door elke dag een kleine stap te zetten, maak je uiteindelijk soms een grote sprong. Sem en Silas vertellen graag welke sprong zij samen hebben gemaakt.

Dagbesteding op maat
Sem (14) woont sinds 2018 doordeweeks bij de kinderbehandelgroep van Koraal locatie Op de Bies. Vanuit  die groep ging hij elke dag naar school. Maar vorig jaar ging het in de klas niet meer zo goed met hem. Hij raakte regelmatig in paniek, liep soms weg en uitte zijn onmacht vaker in bijten en krabben. Het was een moeilijkere periode. Door bewust te kiezen voor dagbesteding op maat in plaats van onderwijs, ontstond er meer ruimte om te werken aan een omgeving waarin Sem zich prettig voelt. Met een duidelijke dagstructuur, waarbij de activiteiten rustig worden voorbesproken zodat Sem weet waar hij aan toe is.

Vertrouwen en duidelijkheid
Begeleider Silas Bours is in april ingestapt in de begeleiding van Sem. Vanaf moment één was er een klik en zijn ze samen op pad gegaan. Silas: “Door af te stappen van de eerdere invulling van de dag en nog meer te kijken naar wat Sem nodig heeft, zijn we steeds verder gekomen. Soms zet je een stap terug, maar de kunst is om samen ook weer die stap vooruit te maken. Voor mij was helder dat Sem veel behoefte had aan het ervaren van vertrouwen. En aan duidelijkheid. Daar zijn we aan gaan werken.”

Lange benen
Silas licht het toe met een voorbeeld: “Sem heeft een keer de benen genomen, omdat hij op dat ogenblik angstig was. En als je kijkt naar zijn benen, dan weet je dat deze jongeman in korte tijd nogal wat meters kan afleggen. Dus gingen we uit voorzorg een flex-lijn gebruiken tijdens wandelingen. Dat is veilig, maar staat tegelijkertijd in de weg van ontwikkeling. Op een gegeven moment zijn we daar samen stappen in gaan zetten. Uiteraard in overleg met zijn ouders en de begeleiders op de groep.”

“Hoe? Door hem te laten zien dat ik er voor hem ben en hem vertrouwen te geven. Dat voelt hij ook aan. Ik luister naar hem en hij luistert naar mij. Sinds wij hier samen ‘los lopen’ over de locatie, is hij nauwelijks nog weggerend. Om dat te bekronen, zijn we onlangs naar de wereldtuinen van Mondo Verde gegaan. Sem heeft er oprecht van genoten. En zijn wereld is weer een stukje groter geworden.”

Verder lezen...
Het bijzondere van dit verhaal kon niet worden gegoten in de 600 woorden die Koraal doorgaans aanhoudt. Het goede nieuws is dat u verder kunt lezen door op onderstaand item te klikken!

Terug naar het overzicht