Snelle en gerichte zorg door een verbeterd voortraject

16 januari 2023

Tussen het eerste telefoontje van een ouder of verwijzer naar De Hondsberg en het moment waarop een kind uiteindelijk uitstroomt zit soms best veel tijd. Daarom heeft De Hondsberg sinds kort een verbeterd voortraject, met een traumasensitieve intake die nog richtinggevender is dan voorheen. Met meer duidelijkheid als resultaat en het vooruitzicht dat de opnameduur in veel gevallen kan worden verkort. Kinderpsychiater Laurens Voogd en GZ-psycholoog Marieke van Riel leggen uit hoe dit werkt en welke voordelen dit heeft voor kinderen, ouders en verwijzers.

“Met Route24, het veranderprogramma van Koraal locatie De Hondsberg, hebben we het voortraject onder de loep genomen en gekeken naar wat we kunnen verbeteren”, zegt Marieke. “Als we aan de voorkant de hulpvraag en problematiek van het kind beter in beeld hebben, de mogelijkheden van de omgeving van het kind inzichtelijk hebben en weten welk zorgarrangement passend is, kan de opname sneller verlopen en krijgt het kind gerichter de zorg die het nodig heeft. Zo kunnen we de gemiddelde opnameduur terugbrengen van 18 naar 12 maanden.”

Laurens vult aan: "Tot voor kort gingen in het voortraject ouders, de regiebehandelaar en de systeemdeskundige het intakegesprek aan. Het kind ging tijdens dit gesprek naar een groep voor observatie. “Ik was bang dat papa en mama mij niet meer zouden ophalen”, kregen we terug. Voor het kind voelde dit dus heel onveilig. Door die onveiligheid kan de observatie minder waarde krijgen. Dan meet je meer de stress van het kind dan dat je inzicht krijgt in hoe een kind zich op de groep gedraagt.

In lijn met de uitgangspunten van Trauma Informed Care zijn we de intake daarom anders gaan doen. Marieke en ik spreken samen het kind, de ouders én de verwijzer. We nemen ook de ruimte voor individuele gespreken. Daarnaast is de psychiatrische beoordeling toegevoegd aan de intake. In de dynamiek tussen ouders, het kind en de verwijzer zie je al veel. Daardoor is observatie op de groepen niet meer nodig.”

Laurens: “Wat in het gesprek met het kind gezegd wordt, blijft tussen ons. Ik vraag altijd: wat mag ik vertellen aan je ouders en wat mag ik in het verslag opschrijven?” Op die manier voelen kinderen voelen zich gezien, gehoord en veilig. Mijn indruk is dat ze ons in vertrouwen nemen, zonder dat het als een boemerang terugkomt of dat ze iets geheim houden voor hun ouders.” Marieke: “Later in het voortraject bekijken de kinderen filmpjes van het onze locatie en de groep. En een maand voordat ze daadwerkelijk worden opgenomen, maken ze kennis met de groepsbegeleiding, de groep en de school. We merken dat dat dit het voor kinderen minder spannend maakt.”

“Ook ouders zijn positief”, vervolgt Marieke. “Na een intake horen we vaker: "we zijn al op zo veel plekken geweest. Maar in een uurtje hebben jullie al een heel goed beeld van ons kind en daarbij geven jullie ons veel nieuwe inzichten.” Dat schept vertrouwen. Ouders voelen zich gehoord en serieus genomen. Ook als we niet overgaan tot opname waarderen ouders onze adviezen over welke zorg het beste aansluit bij de hulpvragen van hun kind.”

“Voorheen was de verwijzer was ook bij de intake”, vertelt Laurens. “Nu steken we meer in op met elkaar in verbinding blijven tussen de intake en het moment van uitstromen. Met meer aandacht voor de vraag: “Sluit onze behandelomgeving echt het beste aan op de behoeften van het kind? We nemen de tijd om die vraag zo goed mogelijk te beantwoorden. Verwijzers waarderen dit. Zij verwijzen gerichter naar ons, maar voelen zich ook geholpen als we doorverwijzen naar een behandelplek buiten De Hondsberg.”

“Vanuit de intake geven we nu meteen een concreet advies over het vervolgtraject”, zegt Marieke. “Van het te volgen zorgpad tot het in te zetten zorgarrangement. En van in te zetten disciplines en opnameduur tot de rol van ouders bij de behandeling en de uiteindelijke uitstroom. We indiceren nu dus heel duidelijk wat wij vinden dat het kind nodig heeft. Zo voorkom je een te lange periode van stabilisatie en een overschot aan onderzoeken, waardoor iedereen sneller aan de beurt is en de opname korter is. En dat is mooi om te zien.”


 

Terug naar het overzicht