Street-wise geeft regie terug aan tienerouders en kwetsbare gezinnen

01 april 2021

Het ambulante ondersteuningsprogramma Street-wise van Koraal begeleidt tienerouders en kwetsbare gezinnen. “Wij komen meestal via andere hulpverleners in beeld als er op meerdere leefgebieden hulpvragen zijn”, vertelt ambulant begeleider Trece van Cruchten. “Onze aanpak is uniek. Wij kunnen snel begeleiding bieden en zijn er in de beginperiode zo vaak als nodig om bijvoorbeeld uithuisplaatsing te voorkomen. Wanneer de rust weer enigszins is hersteld, gaan we samen met de betrokken ouders in gesprek om erachter te komen wat er op verschillende leefgebieden speelt.” De meest uiteenlopende zaken kunnen een tienerouder of gezin uit balans brengen, zeker als ouders al kwetsbaar waren. “Street-wise gaat ervoor om het evenwicht te herstellen”, zegt Trece. “Daarbij staat de veiligheid van het kind altijd centraal en staan wij letterlijk naast de ouders. Wij ondersteunen, maar nemen de regie niet over. Ons doel is immers om ouders in hun eigen kracht te zetten.”

In Zuid-Limburg heeft Street-wise de laatste vijf jaar een sterke naam opgebouwd. Trece geeft aan: “Steeds meer hulpverleners verwijzen naar ons door wanneer zij constateren dat zaken op meerdere leefgebieden scheeflopen binnen een gezin. En gecertificeerde instellingen en gemeenten onderkennen dat een vroegtijdige en intensieve begeleiding in de thuissituatie veel kan opleveren. Zo kunnen we steeds vaker voorkomen dat kinderen en ouders in langdurige, zware hulpverleningstrajecten terechtkomen. Dat is best iets om trots op te zijn.”

Koraal Street-wise geeft regie terug aan tienerouders en kwetsbare gezinnen

Van links naar rechts: Kyara, Berenice en Trece van Cruchten.Berenice is één van de ouders die door de ondersteuning van Street-wise de balans in haar leven terug heeft gevonden. “Toen onze dochter werd geboren, was ik immens gelukkig. Maar op een gegeven moment kwamen de driftbuien. En sliep ze niet meer door. Dat sloeg ons op een gegeven moment uit het lood. Ik was op. Een kinderpsycholoog heeft ons toen op het spoor gezet van Street-wise. Trece en haar collega’s vertaalden de tips die we al hadden gekregen. Zij maakten het echt concreet. En ze hielpen ons met zoveel andere zaken, bijvoorbeeld met het vinden van kinderopvang, het opbouwen van sociale contacten en het werken aan perspectief. Ik wil namelijk een andere richting inslaan op het gebied van werk. We zoeken op dit moment uit wat de mogelijkheden zijn!”

Kyara herkent het verhaal van Berenice. Ook zij had het na de geboorte van haar dochtertje moeilijk. En ook zij kwam uiteindelijk bij Street-wise terecht. “Naast de structurele begeleiding heb ik ook heel veel gehad aan het programma waar ik - samen met andere jonge ouders - gedurende acht weken aan deelnam. Door corona ontmoetten we elkaar online. Maar ik moet zeggen: wat een eye-opener! Ik kwam erachter dat andere ouders vergelijkbare problemen hebben. We wisselden ervaringen uit en leerden van elkaar. En ik wist: ik sta niet alleen. Met sommige moeders heb ik nu nog steeds contact, waaronder Berenice. Die ervaring heeft mijn zelfvertrouwen echt een boost gegeven.”

Binnen de aanpak van Street-wise staan traumasensitief werken en een systemische aanpak centraal. Trece vertelt: “We bekijken bijvoorbeeld samen of er ervaringen uit het verleden zijn die voor spanning blijven zorgen. Als we dat weten, kunnen we er namelijk ook iets mee doen. Daarnaast is het ook niet altijd vanzelfsprekend dat een kind zich kan ontspannen. We bieden een training waarin we ouders handvatten geven om die spanning samen met hun kind om te zetten in ontspanning. Verder werken we systemisch. Dat betekent dat we ons niet op afzonderlijke problemen focussen, maar altijd kijken naar het grotere plaatje. Met als doel om de tienerouders en kwetsbare gezinnen die we begeleiden weer de regie terug in handen te geven.”

Voor Berenice en Kyara ziet de toekomst er inmiddels rooskleuriger uit. “Het voelt fijn om te werken aan een mooie toekomst voor mijn dochter en voor mijzelf”, zegt Bernice. Kyara kan ook weer vooruitkijken: “Ik ben nu meer ontspannen. Ik kan weer ademhalen en heb mijn leven beter op orde.”

Terug naar het overzicht