Synergie tussen zorg en onderwijs in IKC+

30 september 2019

Met een nieuw schooljaar voor de boeg blikken we in dit artikel terug op het eerste schooljaar in het Integraal Kind Centrum Plus (IKC+), waar Koraal zorg en onderwijs in één gebouw heeft samengebracht. Lara Kluijtmans, teamleider Zorg in de regio Noordoost-Brabant: “Als zorg en onderwijs werken we samen aan een nieuw pedagogisch klimaat in het IKC+. We ontwikkelen samen een kijkwijzer om kinderen beter in beeld te brengen en ervaren de meerwaarde van samenwerking ook op praktisch gebied.”

In het IKC+ aan de Kooikersweg 301 in Den Bosch komen de werelden van Speciaal Onderwijs (De Rietlanden SO) en het Multidisciplinair Kinderdagverblijf (MKD) samen. Met een jaar vertraging is begin augustus ook de Naschoolse Dagbehandeling naar het IKC+ verhuisd, het Team Complexe Scheidingen volgt in de herfstvakantie. “Dan staat de integratie tussen zorg en onderwijs zoals we deze vanaf het begin voor ogen hadden”, zegt Lara Kluijtmans. “We hadden vorig schooljaar letterlijk meer ruimte – lees: lokalen - en tijd nodig om de kinderen aan het nieuwe gebouw te laten wennen. Vandaar de vertraging.”

Synergie tussen zorg en onderwijs in IKC+

Lara Kluijtmans: “Zoveel mogelijk uitval in het basisonderwijs in Den Bosch voorkomen. En zoveel mogelijk kinderen laten doorstromen. Dat is het doel!”

 


Door de integratie van zorg en onderwijs kan het IKC+ beter aansluiten op de vraag van leerlingen en ondersteuning op maat bieden. Kluijtmans heeft zorg en onderwijs in het eerste schooljaar naar elkaar toe zien groeien. “We zijn begonnen met het neerzetten van afzonderlijke afdelingen in één gebouw en met elkaar beter te leren kennen. Zo hebben we de meerwaarde van elkaar kunnen ontdekken.”

“Inmiddels zijn we begonnen om samen een nieuw pedagogisch klimaat voor dit gebouw te ontwikkelen. Hierin spreken we af hoe we kinderen aanspreken en wat we belangrijk vinden in de bejegening naar ouders. Zo willen we bijvoorbeeld niet te veel nadruk leggen op problematisch gedrag, maar kinderen juist aanspreken op wat goed gaat om daarin groei te stimuleren. Daarnaast ontwikkelen we samen een kijkwijzer waarmee we kinderen goed in beeld krijgen, zodat we het ‘waarom’ achter hun gedrag begrijpen en hen beter kunnen ondersteunen.”

Monica Scholtes en Marieke Wismans zijn beide interim-directeur van De Rietlanden SO. Ze zijn tevreden over de ontwikkelingen in het eerste schooljaar in het IKC+. “Onderwijs en zorg samen zorgen voor een totaalaanbod waarmee we in de behoefte van ieder individueel kind kunnen voorzien”, zegt Monica Scholtes. “Gezamenlijk kunnen we de vragen van kinderen in de toekomst nog beter en in samenhang beantwoorden.” Vanuit het MKD ontstaat een doorlopende leerlijn naar De Rietlanden SO. “We maken vanuit zorg een pedagogische vertaalslag naar het onderwijs. Met zorg in het onderwijs kunnen we kinderen in hun kracht zetten, zodat ze hun potentieel optimaal gaan benutten.”


 

Volledig artikel
Het volledige artikel lees je door op het onderstaande item te klikken.

Terug naar het overzicht