Terugblik op een bijzondere samenwerking - Kijken naar wat wél kan!

25 september 2023

Jill Jans (Perspectiefcoach Gastenhof - Koraal) en Janneke Perlo (Zorgbemiddelaar ’s Heeren Loo) hebben samen intensief samengewerkt aan de casus van Bas*. Een samenwerking waarbij ze buiten de gebaande paden hebben gedacht en intensief met elkaar in gesprek zijn gegaan om gebruik te maken van elkaars expertise. Met een heel mooi resultaat, want het gaat nu beter met Bas dan ooit. Samen blikken we terug op deze bijzondere samenwerking.

Andere mogelijkheden
Janneke: “We zijn ruim een jaar geleden met elkaar in contact gekomen naar aanleiding van de casus van Bas. Die verbleef op dat moment zo’n 4 jaar bij Gastenhof Urmond en was daar uitbehandeld. Ze konden hem daar geen perspectief meer bieden. Er werd gezocht naar een nieuwe plek voor Bas, dichter bij zijn moeder in de buurt (omgeving Nijmegen). Vandaar dat ze bij ons terechtkwamen. In eerste instantie hebben we gekeken naar een woonplek voor Bas bij ’s Heeren Loo. Dat was in 2020. Er was echter geen plek beschikbaar, en begin 2022 kwam Jill als perspectiefcoach in beeld om mee te denken in deze casus.”

Jill: “In de tussenliggende periode had Bas een enorme groei doorgemaakt, voor mij aanleiding om deze casus op een andere manier te bekijken. Mede ingegeven vanuit de wens van Bas en zijn moeder om te onderzoeken of Bas bij zijn moeder kon wonen, met ambulante begeleiding. Een optie die niet direct voor de hand lag, maar Janneke stond er direct voor open om hierover mee te denken. Het is een lang traject geweest, want afgelopen januari is Bas pas verhuisd. Maar wel met succes: Bas woont inmiddels bij zijn moeder, heeft een bijbaan in de supermarkt en doet het supergoed.”

Intensieve samenwerking
Jill: “Ik vond het heel fijn om in ’s Heeren Loo een partner te vinden die bereid was om out-of-the-box te denken. Te kijken naar wat wel kan, in plaats van op voorhand te focussen op wat niet kan.” Janneke vult aan: “In dit soort situaties ben je gebonden aan kaders en (financiële) afspraken waardoor het veel vraagt om hiervan af te wijken. Daar gaat veel tijd en energie inzitten waarbij het belangrijk is om de lijntjes kort te houden. Daarvoor wil ik ook graag alle credits geven aan Jill: die heeft zich enorm voor deze casus ingezet.”

Jill: “Mijn rol als perspectiefcoach geeft me de mogelijkheid volledig te focussen op de uitstroom van cliënten. Hier kan veel tijd in gaan zitten, tijd die gedragswetenschappers of regiebehandelaren niet altijd hebben. Hun voornaamste taak is behandeling bieden zodat de jongeren zich kunnen ontwikkelen, ook met het oog op de toekomst. In deze casus hebben we continu het belang van de cliënt, Bas (en moeder) voorop gezet. Waarbij eerlijke en transparante communicatie naar elkaar essentieel is.”

Janneke: “Natuurlijk moet je de risico’s goed afwegen, en duidelijke afspraken maken. Bijvoorbeeld over een persoonlijke overdracht, zo is een gedragskundige van Koraal de eerste periode op de achtergrond aanwezig geweest. Maar het is fantastisch dat het gelukt is en ook nog eens zo’n mooi resultaat oplevert! Dat je Bas zo ziet opbloeien, dat is waar je het uiteindelijk allemaal voor doet!”

*De naam Bas is een fictieve naam

Terug naar het overzicht