Traumabehandeling in gezinnen met LVB: een gezinsgerichte aanpak

04 april 2024

Ingrijpende jeugdervaringen (ACEs) kunnen negatief uitpakken voor zowel de (brein)ontwikkeling als de mentale, gedragsmatige en fysieke gezondheid. Om die reden is waar nodig het inzetten van passende behandeling voor zowel ouders als kinderen belangrijk. Dit geldt in het bijzonder voor gezinnen met jonge kinderen waar sprake is van een LVB bij ouders en/of kinderen. In een webinar van MinNultotVijf gaan Marieke de Graaf en Jessica Vervoort-Schel op donderdagavond 18 april in op de meerwaarde van trauma-informed hulp aan deze ouders. “Kijk dan wel zorgvuldig hoe de zorg voor de kinderen tijdens de behandeling van een ouder goed is in te vullen”, laten zij in een vooruitblik weten.

Klik hier voor het volledige nieuwsbericht en om je aan te melden voor het webinar.

Organisatiebreed raamwerk Trauma Informed Care

Koraal implementeert het organisatiebrede raamwerk Trauma informed care, kortweg TIC. Dit raamwerk heeft als doel om op alle lagen van een organisatie een omgeving te creëren die als basis dient voor welbevinden, een gezonde ontwikkeling en mogelijkheden voor herstel voor zowel hulpvragers als hulpverleners. Met TIC wordt aan de hand van drie pijlers een fundament gelegd voor een positieve, ontwikkelingsgerichte en herstelbevorderende omgeving: regulatie, verbinding en veiligheid. De drie pijlers vormen de basis van álle interacties. Verondersteld wordt dat daardoor de risico’s op problemen afnemen en de kansen voor herstel, groei en ontwikkeling toenemen. TIC biedt een kader om hulpverleners en de hen ondersteunende medewerkers de kennis, faciliteiten én steun te bieden die essentieel zijn voor hulp die aanslaat bij deze gezinnen.


 

Terug naar het overzicht