Website Samenkr8 live!

31 mei 2024

Samenkr8 is een regionale krachtenbundeling binnen de gehandicaptenzorg gericht op samenwerking en kennisdeling binnen gezamenlijke thema’s. Vanaf nu kun je meer informatie over deze samenwerking, onze thema’s, onze projecten en nieuwsberichten vinden op de nieuwe website van Samenkr8.

In Limburg bieden verschillende organisaties zorg aan mensen met een beperking. Zij staan daarbij vaak voor dezelfde uitdagingen. Om de zorg toekomstbestendig te houden, zal er steeds meer aandacht moeten zijn voor arbeidsmarkt, innovatie, ICT en huisvesting. Verbinding maken, samenwerking en het delen van kennis is hierbij cruciaal.

Pergamijn, Daelzicht, Dichterbij, Koraal, PSW, Radar, SGL en WonenPlus bundelen hun krachten binnen Samenkr8.

Voor meer informatie over Samenkr8 en de gezamenlijke initiatieven, bezoek de website:
www.samenkr8.com. Samen staan we sterker voor een toekomstbestendige zorg in Limburg.

Terug naar het overzicht