Vragenlijst Strategie Jeugd

We zijn inmiddels al een aantal maanden aan de slag met de Strategie Jeugd 2020 - 2025 Het liefst thuis. Vanuit jouw functie ben jij van groot belang voor het mede uitdragen en het realiseren van de strategie. Wij willen graag van jou weten in welke mate jij je eigenaar voelt van de strategie en hoe dit tot uitvoering komt. Dit helpt ons om de aandachtspunten in kaart te brengen en eventuele hulpvragen te lokaliseren.

We verzoeken jou dan ook om onderstaande korte vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst zal niet meer dan 5 minuten van jouw tijd vragen. We gaan zorgvuldig om met de privacy en de antwoorden zullen niet te herleiden zijn naar een individu.


Alvast hartelijk dank voor je medewerking!

Vragenlijst

Ik ben werkzaam binnen het domein:*

Mijn functie binnen Koraal is:*2. Ik ben bekend met de Strategie Jeugd door middel van: