Teamconcept Koraal

In het kader van de evaluatie van het besturingsmodel willen we graag van jullie weten hoe jullie het onderdeel Teamconcept (met basis en uitvoerende teams) ervaren: de wijze waarop medewerkers, ouders en/of verwanten, ketenpartners, vrijwilligers, etc. (iedereen betrokken bij de cliënt/leerling) met elkaar samenwerken. Lukt het ons om vraaggericht te werken en hierbij te doen wat nodig is om ondersteuning op maat te bieden gericht op een plek in de maatschappij?

Vul de onderstaande vragenlijst in!

Vragenlijst2.B. Indien 'ja' of 'soms' ingevuld: Betrek je daar anderen bij?


3.B. Indien 'ja' of 'soms' ingevuld: Ik voel me (soms) ondersteund door:5.B. Indien 'ja' of 'soms' ingevuld: Ik werk integraal, samen met anderen aan de vraag van de cliënt/leerling: