SIWIT

Aanvraag 75 tests

Deze beroepsinteressetest voor de LVG-doelgroep is onder andere bestemd voor loopbaanadviseurs, trajectbegeleiders, studieadviseurs en leerkrachten uit het VSO (REC-3 en REC-4) en de scholen voor praktijkonderwijs. Een licentie voor 75 tests kost € 454,45 exclusief BTW per jaar. Voor dit bedrag heeft u toegang tot maximaal 75 tests.

Gegevens organisatie

Gegevens accountbeheerder SIWIT


Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u binnen 4 werkdagen per reguliere post een factuur voor de jaarlijkse licentiekosten. De datum van betaling is tevens de aanvangsdatum van uw jaaraccount!

Na betaling ontvangt u per e-mail de inloggegevens voor uw account.