Doelen - Daginvulling

Vanwege de omvang en moeilijkheid van deze ontwikkelingen, zullen we waarschijnlijk meerdere jaren nodig hebben om de organisatie rondom de daginvulling door te ontwikkelen. Daarom gaan we in fases te werk. Als eerste hebben we in het regioplan 2024 gekozen voor het doorontwikkelen van de daginvulling van de cliënten in de EVB+ doelgroep. Inzichten en ervaringen die we hierin opdoen kunnen waar mogelijk ook al worden meegenomen bij de ontwikkelingen van daginvulling voor andere doelgroepen. In 2024 hebben we: 

  • In kaart gebracht wat nodig is om een passend antwoord te vinden de daginvulling voor de EVB+ doelgroep