Informele zorg

De term ‘informele zorg’ roept bij iedereen andere gedachten en verwachtingen op. In de strategie Langdurige Zorg staat dat cliënten zelf kunnen kiezen wie hen ondersteunt in hun leven. Dit kunnen mensen zijn uit hun eigen netwerk/ systeem, vrijwilligers (samen de ‘informele’ zorg), maar ook professionals (de ‘formele’ zorg). Wie dit ook zijn, zij dragen allemaal op hun manier een steentje bij en zijn daarmee van betekenis in het leven van de client. Over het algemeen komt het de client ten goede als er een goede samenwerking is tussen deze betrokkenen. Dit geldt niet alleen voor de samenwerking tussen de professionals onderling, maar juist ook tussen de betrokkenen uit het ‘formele’ en ‘informele’ zorgsysteem.   

Zodra cliënten binnen Koraal komen wonen, zien we vaak dat de formele zorg sterk de overhand krijgt in de ondersteuning van de client. Dit betekent echter niet dat de ‘informele’ zorg uit beeld is. Juist deze mensen blijven vaak van groot belang voor de client en andersom; de client blijft van groot belang voor deze mensen. Daarom blijft het ook van belang te kijken hoe zij een rol kunnen blijven spelen in het leven van de client en welke ondersteuning ze daar eventueel bij nodig hebben.  

Vanuit de strategie Langdurige Zorg zal komend jaar verder gekeken worden naar hoe we als Koraal de samenwerking met het informele zorg netwerk kunnen verbeteren en waar wenselijk uitbreiden.