Doelen - Informele Zorg

Samenwerking met de ‘informele’ zorg is niet iets van de laatste jaren. Wel merken we dat het steeds meer aandacht vraagt. Niet alleen zijn onder invloed van COVID en de arbeidsmarkt de relaties tussen de medewerkers en het informele zorgnetwerk veranderd, ook zien we dat de problematiek steeds complexer wordt waardoor samenwerking nog nadrukkelijker van belang is. Aanvullend op de acties die in 2024 zullen lopen vanuit de strategie Langdurige Zorg, gaan we zelf ook al aan de slag. In 2024 gaan we: 

  • Zowel op team als Maasveldniveau een vervolg geven aan het project ‘Samen de zomer door’ dat in 2023 gelopen heeft. 
  • Bekijken of er behoeften is om binnen Koraal met ervaringsdeskundige verwanten te werken als buddy voor andere verwanten. 
  • Verduidelijken wat we willen rondom de samenwerking met het informele zorgnetwerk.