Nieuwe producten

Uit de verkenning rondom de strategie Langdurige Zorg is gebleken dat er een sterke behoefte is om kinderen/mensen met een verstandelijke beperking en hun gezinnen al vroegtijdig te ondersteunen. Dit kan hen helpen om ondanks alle uitdagingen niet alleen langer, maar ook op een prettige manier als gezin samen te zijn. Dit gunnen we iedereen en daarom hebben we binnen Koraal uitgesproken dat we gaan kijken op welke manier we dit kunnen doen.  

Afgelopen jaar is onderzocht wat het betekent als we als Koraal gaan uitbreiden in logeren, deeltijd zorg gaan bieden of thuiszorg kunnen leveren. Het lijkt wellicht simpel, maar uit dit voorbereidend werk blijkt dat hier best nogal wat voorwaarden aan vast zitten. Als regio MHWM zullen we in 2024 gaan kijken hoe dit past binnen de mogelijkheden van onze regio en wat er dan voor nodig is om hiermee aan de slag te gaan.