Doelen - Nieuwe Producten

Doelen die in het regioplan staan en hier een link mee hebben zijn: 

  • Bekijken hoe we vanuit de regio vorm willen gaan geven aan thuiszorg, logeren en deeltijd wonen en waar mogelijk al voorbereidingen hiervoor treffen. 
  • Bekijken hoe we beter kunnen samenwerken met scholen in de regio en waar mogelijk al voorbereidingen hiervoor treffen. 
  • De voorbereidingen treffen rondom het inrichten van een woongroep voor jeugdigen (12-18 jaar met LVB/MVB problematiek).  
  • Een besluit rondom de inrichting van de (para)medische zorg voor alle cliënten in (Zuid-) Limburg.