Onze teams

De basis van onze organisatie zijn onze teams. Zij staan het dichtste bij de cliënten en verwanten en regelen de ondersteuning die nodig is. Het is daarom belangrijk dat we krachtige teams hebben.

Een krachtig team is een team dat in de basis: 

  • een gezamenlijke doelstelling heeft om aan te werken en samen ‘de winkel runt’
  • samen verantwoordelijkheid neemt en durft te doen en laten wat daarvoor nodig is
  • goed kan samenwerken met en aandacht heeft voor elkaar en de mensen om hen heen
  • ieders rollen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden duidelijk heeft
  • beschikt over mensen met de benodigde kennis, kunde en ervaring

Door de veranderende omstandigheden op de arbeidsmarkt zien we dat het steeds lastiger is om krachtige teams te krijgen en te behouden. Het komen en gaan van (tijdelijke) medewerkers leidt ertoe dat de basis broos wordt en rollen, taken en verantwoordelijkheden voor een onevenredig deel terecht komen bij de vaste medewerkers van het team.    

Krachtige teams zijn daarmee niet alleen belangrijk om goede ondersteuning te leveren aan cliënten en verwanten, maar dragen ook bij aan mooi werk voor medewerkers. In krachtige teams komen mensen vaak beter tot hun recht, kunnen ze hun werk/privé balans beter borgen, kunnen ze groeien en krijgen ze het gevoel dat ze erbij horen en echt van betekenis zijn. Kortom krachtige teams zetten mensen ook beter in hun kracht. En dat is precies waar we vanuit de strategie Langdurige Zorg naar streven: vitale en krachtige mensen.