Doelen - Onze Teams

De veranderende arbeidsmarkt is een gegeven waar we de laatste jaren op diverse manieren op in proberen te spelen. Tot op heden zijn we vooral bezig geweest met het beter vinden, binden, boeien en behouden van mensen. Deze inspanningen blijven komende jaren onverminderd van belang. Toch merken we ook dat we voor een deel moeten leren omgaan met de situatie van de arbeidsmarkt, want ondanks alle inspanningen is het probleem niet opgelost. In 2024 gaan we daarom verder aan de slag met als doel dat we: 

  • werkwijzen en daaraan ondersteunende methodieken die helpen om stabiele teams te hebben en houden (capaciteitsmanagement, het potentieel pakken, functiedifferentiatie, breed roosteren) ingevoerd hebben. 
  • helder hebben hoe we onze ondersteuningsstructuur, gebaseerd op de behoeften van teams, gaan inregelen.  
  • voldoende geld (blijven) krijgen om in de toekomst de complexe ondersteuning te kunnen bieden die we beogen.  
  • het leerlandschap hebben doorontwikkeld om toekomstige, nieuwe en zittende medewerkers gerichter te ondersteunen.