Oprechte aandacht

Samen begint met oprechte aandacht hebben voor elkaar. Niet alleen omdat het bij een bepaalde rol hoort, maar vooral omdat we het als mens echt belangrijk vinden dat we er voor elkaar zijn.
Dat we elkaar zien en horen, of beter gezegd: dat we ons door de ander gezien en gehoord voelen. Dat we het gevoel hebben dat de ander ons probeert te begrijpen en waar nodig probeert te helpen. Dat we ons welkom voelen bij elkaar en binnen Koraal.

Oprechte aandacht is dan ook cruciaal in het binden, boeien en behouden van medewerkers. Koraal wil die ‘mensgerichte’ organisatie zijn voor cliënten, verwanten en medewerkers. Dit vraagt iets in houding en gedrag van ons allemaal én om de rust, ruimte en vertrouwen om hiermee aan de slag te gaan. 

Oprechte aandacht voor elkaar helpt ook om cliënten en medewerkers meer eigen regie te laten ervaren over hun leven en werk. Juist omdat we de ander beter willen begrijpen en helpen kunnen we beter aansluiten bij de behoeften die mensen hebben bij het invullen van hun leven/werk. Vanuit de strategie Langdurige Zorg hebben we voor de eigen regie van cliënten in kaart gebracht welke factoren hierbij nog meer van belang zijn. Dit vormt de basis om onze randvoorwaarden en ondersteuning rondom het nemen van eigen regie de komende jaren door te ontwikkelen.