Doelen - Oprechte Aandacht

Oprechte aandacht aan elkaar geven heeft te maken met houding en gedrag. Dit is moeilijk te vatten in doelen. Wel kunnen we insteken op bewustwording en het creëren van de juiste randvoorwaarden. In 2023 hebben we gekeken naar meer tijd en ruimte voor teamleiders en regiebehandelaren, zodat zij meer aandacht kunnen geven aan medewerkers, cliënten en verwanten. Ook zijn de teamleiders en regiebehandelaren gestart met een leiderschapstrajekt om hen inhoudelijk te helpen hun rol uit te voeren. Met deze voornoemde acties zijn we er echter nog niet. We zullen moeten blijven kijken of dit ook het gewenste effect oplevert bij passende werklast en uitvoering van hun rol: dat mensen oprechte aandacht ervaren.  

In 2024 gaan we verder met het creëren van bewustwording en de juiste randvoorwaarden. Daartoe hebben we op het einde van het jaar:  

  • De organisatie zo ingeregeld dat teamleiders en regiebehandelaren, elk vanuit hun eigen rol, beter kunnen samenwerken in de aansturing van teams. 
  • Afspraken gemaakt hoe we keuzes maken in wat we wel of niet doen (en dus tijd en energie houden voor oprechte aandacht).