Vitaliteit

Vitaliteit betekent vrij vertaald ‘de energie om te leven’. Het zegt iets over hoe vol je ‘batterij’ is, hoe snel deze leeg raakt en de mate waarin deze zich weer op kan laden. Je lichamelijke en geestelijke gesteldheid speelt hierbij een belangrijke rol. Als je fit bent en je goed in je vel voelt functioneer je nu eenmaal beter dan dat dit niet het geval is.   

Juist daarom is vitaliteit zo belangrijk binnen de zorg. Mensen hebben immers te maken met lichamelijke en/of geestelijke beperkingen. Dit vraagt vaak extra energie om hun leven te leiden en hun batterij weer op te laden. Vitaliteit is niet alleen belangrijk voor mensen met een beperking, maar ook voor de medewerkers. Zij stoppen dagelijks veel energie in het bieden van de benodigde ondersteuning en hebben op het werk en privé steeds minder tijd om hun batterij terug op te laden. Dit is de laatste jaren alleen maar toegenomen door de complexiteit van de ondersteuning en druk op de beschikbare mensen en middelen om de ondersteuning uit te voeren.  

Een gezonde leefstijl is een belangrijke factor die bijdraagt aan iemands vitaliteit. Onder gezonde leefstijl verstaan we niet alleen gezond eten en voldoende bewegen, maar ook voldoende rust om af te schakelen en te herstellen. Als Koraal kunnen en willen we mensen niet opleggen hoe ze moeten leven. Dit is de verantwoordelijkheid van eenieder zelf. Wel proberen we mensen te stimuleren en ondersteunen om er een gezonde leefstijl op na te houden.