Doelen - Vitaliteit

Omdat iedereen zelf bepaalt wat zijn leefstijl is, proberen we als Koraal mensen vooral te verleiden om hier op een gezonde wijze mee aan de slag te gaan/blijven. Dit doen we op verschillende manieren. Wat de een aanspreekt, werkt bij de ander juist niet. Zo steken we in op bewustwording en de kennis en kunde van mensen om gezond te leven. Daarnaast gaan we als Koraal insteken op een leef- en werkomgeving die een gezonde leefstijl aantrekkelijker en gemakkelijker maakt.  

In 2024 gaan we een groep formeren met gedreven mensen om dit verder vorm te geven. Er is geen specifiek doel opgenomen in het regioplan, omdat dit iets is wat vooral in en vanuit de praktijk moet ontstaan en gaan leven. Vitaliteit zal constant aandacht blijven vragen.