Dagcentrum Vroegtijdige Interventie

Het dagcentrum is voor jonge kinderen van 0 tot 6 jaar, waarbij al op jonge leeftijd vragen of zorgen zijn over de ontwikkeling, of problemen op het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of op school. Het is niet duidelijk wat hiervan de oorzaak is. Een kind komt gedurende een bepaalde periode meerdere dagdelen per week naar het dagcentrum.

Observatie en diagnostiek
Ons multidisciplinaire team kijkt naar het gedrag van het kind. Het team brengt zowel de problemen als de sterke kanten en mogelijkheden van het kind in kaart. Op basis van de observaties en onderzoeken formuleren we een advies voor verdere hulpverlening, begeleiding of behandeling.

Exploratieve behandeling
Naast observatie en diagnostiek wordt het kind ook exploratief behandeld. Dit betekent dat het multidisciplinaire team gericht kijkt welke aanpak het beste bij het kind aansluit en deze aanpak toepast. Het team geeft een advies hoe het beste met de problemen omgegaan kan worden en adviseert wat nodig is aan verdere hulp.

Contact met ouders
Ouders maken onderdeel uit van het multidisciplinaire team. Zij worden betrokken bij de diagnostiek en exploratieve behandeling. Er is in het gehele traject veel aandacht voor de transfer naar de opvoedingssituatie en begeleiding in de thuissituatie.

Meer informatie

Wilt u meer weten over Dagcentrum Vroegtijdige Interventie bij De Hondsberg? Klik dan op het onderstaande item om de flyer te downloaden.