Polikliniek

Onze expertise is ook dicht bij de thuissituatie en het gezin beschikbaar. Poliklinische observatie, diagnostiek en exploratieve behandeling is voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar, waarbij er sprake is van complexe problematiek die een multidisciplinaire kijk en aanpak vraagt. Vaak loopt bij deze kinderen en jongeren de opvoeding of hulpverlening vast op diverse ontwikkelingsgebieden.

Afhankelijk van de hulpvraag en de onderzoeksvragen nemen de onderzoeken een of meerdere dagdelen in beslag. Het multidisciplinaire team kijkt naar het gedrag van een kind of jongere in diverse situaties. zoals op school, thuis en tijdens individueel onderzoek. Naast observatie worden bij de kinderen en jongeren testen en onderzoeken gedaan. Uiteraard worden de ouders hier ook bij betrokken.

Het team brengt op deze manier zowel de problemen als de sterke kanten en mogelijkheden van een kind of jongere in kaart. Op basis van het onderzoek wordt een integraal beeld gevormd en een diagnose gesteld. Er worden adviezen geformuleerd voor verdere hulp, begeleiding of behandeling. Deze adviezen zijn voor de kinderen, jongeren en ouders, maar kunnen ook voor leerkrachten en eventuele andere hulpverleners zijn.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Polikliniek van De Hondsberg? Klik dan op het onderstaande item om de flyer te downloaden.