Tijdelijke opname

Kinderen en jongeren worden tijdelijk opgenomen als de hulpvraag dermate complex is dat deze niet met een lichtere vorm van hulpverlening kan worden beantwoord. 

De Hondsberg heeft diverse groepen, waarbij het aantal kinderen en jongeren per groep varieert. Overdag gaan zij naar P.I. School Hondsberg. Kinderen en jongeren volgen hier speciaal onderwijs, een onderwijszorgarrangement en/of nemen deel aan een traject van arbeidstoeleiding of arbeidsmatige dagbesteding. 

Jonge kinderen tot zes jaar kunnen tijdelijk terecht in een observatiegezin. Voor kinderen en jongeren met zeer ernstige, complexe problematiek is opname binnen een Very Intensive Care groep mogelijk.

Meer informatie

Wilt u meer weten over Tijdelijke opname bij De Hondsberg? Klik dan op het onderstaande item om de flyer te downloaden.