Er kan een situatie ontstaan waarbij er direct hulp nodig is. Wij noemen dit een crisissituatie. De La Salle kan direct de nodige hulp bieden.

Bij De La Salle verlenen we crisishulp in twee vormen, afhankelijk van wat jij op dat moment nodig hebt: 

Ambulante crisishulp
Dit is hulp die op korte termijn, binnen 24 uur, wordt geboden. Indien blijkt dat deze hulp niet voldoende is kan er (in overleg) gekozen worden voor opname binnen onze 24-uurs crisishulp.

24-uurs crisishulp
In deze situatie is het nodig dat je voor kortere of langere tijd uit je omgeving gaat en wordt opgenomen in de 24-uurs zorg. Het eerste doel is om rust te brengen en daarna te gaan werken aan het oplossen van de problemen die voor opname gezorgd hebben.