Hulp aan huis

Opgroeien is nieuwe stappen zetten. Maar dat is soms moeilijk als je een beperking hebt of moeilijkheden met je gedrag. Dan komt De La Salle bij jou thuis. Wij helpen jou en ook je ouders/verzorgers. Gewoon thuis.

Hulp aan Huis biedt intensieve ambulante gezinsbehandeling aan gezinnen met jongeren met een licht verstandelijke beperking in combinatie met gedragsproblematiek en/of psychiatrische problematiek. Hulp aan Huis werkt vanuit de visie dat een jongere het beste kan opgroeien in de thuissituatie. Daarbij richt de ondersteuning zich vooral op de reeds aanwezige sterke kanten en vaardigheden van de jongere en/of het gezin.

Meer weten?

Wil je weten wat Hulp aan huis bij De La Salle voor jou kan betekenen? Download dan de onderstaande flyer.