Voorkom uithuisplaatsing met MST-ID

Multi Systeem Therapie (MST-ID) is bedoeld voor jongeren van 10 tot 19 jaar met ernstige gedragsproblemen bij wie plaatsing dreigt in de (gesloten) jeugdzorg. Vaak is er sprake van een combinatie van verschillende gedragsproblemen, zoals schoolverzuim, agressie, weglopen, middelengebruik en politiecontacten, die kunnen uitmonden in crimineel gedrag.

De interventies die binnen MST worden ingezet richten zich vooral op ouders en andere sleutelfiguren uit de omgeving van de jongere, maar meestal wordt ook gewerkt aan het vergroten van vaardigheden van de jongere zelf, het functioneren op school en de omgang met prosociale leeftijdgenoten. Daarnaast kan de MST-behandeling ook ingezet worden voor een succesvolle terugkeer na een uithuisplaatsing.

De onderbouwing van Multi Systeem Therapie is sterk en geeft sterke aanwijzingen dat MST op de lange termijn effectief is in het verbeteren van opvoedvaardigheden en het verminderen van ernstige gedragsproblemen.

Meer weten?

Wil je meer lezen over MST-ID? Download dan onderstaande brochure.