Naschoolse Dagbehandeling

De naschoolse dagbehandeling kan je helpen als het thuis niet goed gaat en je misschien bij ons moet komen wonen. Het kan ook zijn dat je bij ons weggaat om weer thuis te gaan wonen maar nog wel ondersteuning nodig hebt.

Om samen goed te werken aan een nieuwe toekomst worden ouders hierbij betrokken. Zij weten vanuit de praktijk wat moeilijk gaat, maar ook wat goed gaat. Hun ervaring wordt gecombineerd met de kennis van onze medewerkers. Samen zoeken we naar wat goed en beter werkt. Wij hebben dan ook regelmatig contact met de thuis, school en andere hulpverleners.

Bij de Naschoolse Dagbehandeling zorgen we er samen voor dat:

  • De dag een duidelijke indeling heeft.
  • Je eigen keuzes kunt maken.
  • Je leert om goed om te gaan met anderen.
  • Je leert om je aan de afspraken te houden.
  • Je op je eigen manier weer verder kunt in de toekomst!

Bij de Naschoolse Dagbehandeling werken we samen aan je eigen werkdoelen die je zelf hebt bedacht met je ouders/verzorgers.

Meer weten?

Wil je weten wat Naschoolse Dagbehandeling Gastenhof voor jou kan betekenen? Download dan de onderstaande flyer.