Koraal locatie Maashorst

Omgangshuis

Het Omgangshuis van Maashorst is een neutrale ontmoetingsplek voor gezinnen in een scheidingssituatie. Soms lukt het na een scheiding niet om samen te overleggen en ontstaat er strijd. Hierbij kunnen de emoties hoog oplopen. Voor kinderen is dit zeer angstig. Zij komen klem te zitten tussen hun ouders. Voor hen is het belangrijk dat zij na een echtscheiding een vrij en ontspannen contact hebben en houden met beide ouders. Zo kunnen ze een scheiding en de gevolgen daarvan beter verwerken en dat is van positieve invloed op hun persoonlijke ontwikkeling.

In het Omgangshuis werken we met gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar. Een complexe scheiding is slecht voor hun geluk en hun ontwikkeling. Dat wil niemand. Daarom werkt u samen toe naar een nieuwe situatie.

Er zijn drie behandelvormen bij het Omgangshuis:

  • Ouderschapsreorganisatie: een bemiddelingstraject gericht op het herstel in de communicatie rondom het ouderschap en het vormgeven van de samenwerking tussen ouders. 
  • Begeleide omgang: contactherstel tussen het kind en de uitwonende ouder. Dit wordt enkel geboden samen met de ouderschapsreorganisatie.
  • Parallel ouderschap: een traject gericht op de ouder versterken in de ouderrol. De oudercoach legt de focus op de verbinding tussen ouder en kind, niet op de andere ouder. Dit traject kan ook worden ingezet voor één ouder.

Alle behandelvormen hebben als doel dat het kind een vrij en ontspannen contact kan hebben met de beide ouders. 

Meer weten?

Wilt u als verwijzer meer weten wat het Omgangshuis van Maashorst voor gezinnen kan betekenen? Download dan de onderstaande flyer.