De Fakkel

Informatie

De Fakkel is een kleine school met maximaal 150 leerlingen. We werken met kleine klassen: je zit in een groep met 13 tot 15 leerlingen. Per groep geeft één docent les of twee parttime docenten. We vinden de kwaliteit van ons onderwijs heel belangrijk en meten dit aan de hand van leerlingresultaten, tevredenheidsmetingen en zelfevaluatie.

Lesrooster

Schoolrooster

Maandag

08.45 – 12.00

12.45 – 15.10

Dinsdag

08.45 – 12.00

12.45 – 15.10

Woensdag

08.45 – 12.30  

Donderdag

08.45 – 12.00

12.45 – 15.10

Vrijdag

08.45 – 12.00

12.45 – 15.10

De jongste kleuters op De Fakkel zijn elke woensdag vrij, de oudste kleuters hebben 20 woensdagen vrij. 

Pauze
Je hebt 45 minuten lunchpauze: we eten 20 minuten samen in de klas en spelen daarna 25 minuten buiten.

Vakanties

Herfstvakantie

25 oktober t/m 29 oktober 2021

Start kerstvakantie

24 december 2021, vanaf 12.30 uur

Kerstvakantie

27 december 2021 t/m 7 januari 2022

Carnavalsvakantie

28 februari t/m 4 maart 2022

2e paasdag

18 april 2022

Meivakantie

25 april t/m 6 mei 2022

Hemelvaart onderbreking

26 mei t/m 27 mei 2022

2e pinksterdag

6 juni 2022

Start zomervakantie

22 juli 2022, vanaf 12.30 uur

Zomervakantie

25 juli t/m 2 september 2022

Studiedagen

In het schooljaar 2020-2021 zijn zes studiedagen gepland. De leerlingen zijn dan vrij.
De data van de studiedagen zijn:

  • 5 oktober 2021

  • 6 december 2021

  • 2 februari 2022

  • 25 mei 2022

  • 7 juni 2022

Passend Onderwijs

De Fakkel is een school voor speciaal onderwijs cluster 4. Onze doelgroep zijn leerlingen met ernstige sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen.

Deze specifieke ondersteuning bieden we jou:

  • je krijgt onderwijs in kleine klassen met 13 tot 15 leerlingen. Je hebt één vaste docent (of twee parttime docenten)
  • lerarenondersteuners en onderwijsassistenten zijn extra helpende handen in de klas
  • in het onderwijsprogramma is er veel aandacht voor jouw sociaal-emotionele ontwikkeling, er is een duidelijke structuur met dagelijkse routines
  • we passen de leerstof aan op jouw niveau. We stellen jaarlijks een ontwikkelingsplan met jou op, dit bespreken we met je ouders/verzorgers
  • we hebben een hoog geschoold team, met kennis en begrip van de specifieke behoeften en mogelijkheden van onze leerlingen

Aanmelden

Aanmelding op een school voor speciaal onderwijs gebeurt in overleg met het samenwerkingsverband. Dit is een organisatie gericht op passend onderwijs, waar scholen in de omgeving bij zijn aangesloten.

De Fakkel is aangesloten bij PO3002.nl, het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Roosendaal-Moerdijk.
Het samenwerkingsverband moet met de plaatsing instemmen en een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) geven. 

Meer informatie over passend onderwijs en de procedure over plaatsing op het speciaal onderwijs vind je op www.passendonderwijs.nl en op www.po3002.nl