De Fakkel

Informatie

Als het passend onderwijs op een reguliere school onvoldoende aansluit bij jou, dan kun je terecht bij het speciaal onderwijs. De Fakkel is een school voor speciaal onderwijs voor leerlingen met ernstige sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen.

Passend Onderwijs

De Fakkel is een school voor speciaal onderwijs cluster 4. Onze doelgroep zijn leerlingen met ernstige sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen.

Deze specifieke ondersteuning bieden we jou:

  • je krijgt onderwijs in kleine klassen met 13 tot 15 leerlingen. Je hebt één vaste docent (of twee parttime docenten)
  • lerarenondersteuners en onderwijsassistenten zijn extra helpende handen in de klas
  • in het onderwijsprogramma is er veel aandacht voor jouw sociaal-emotionele ontwikkeling, er is een duidelijke structuur met dagelijkse routines
  • we passen de leerstof aan op jouw niveau. We stellen jaarlijks een ontwikkelingsplan met jou op, dit bespreken we met je ouders/verzorgers
  • we hebben een hoog geschoold team, met kennis en begrip van de specifieke behoeften en mogelijkheden van onze leerlingen

Aanmelden

Aanmelding op een school voor speciaal onderwijs gebeurt in overleg met het samenwerkingsverband. Dit is een organisatie gericht op passend onderwijs, waar scholen in de omgeving bij zijn aangesloten.

De Fakkel is aangesloten bij PO3002.nl, het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Roosendaal-Moerdijk. Het samenwerkingsverband moet met de plaatsing instemmen en een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) geven. 

Meer informatie over passend onderwijs en de procedure over plaatsing op het speciaal onderwijs vind je op www.passendonderwijs.nl en op www.po3002.nl

Vacatures

De Fakkel is onderdeel van Koraal, organisatie voor zorg en onderwijs. Bekijk onze vacatures op 

www.werkenbijkoraal.nl