De Fakkel

Informatie

De Fakkel is een kleine school met maximaal 150 leerlingen. We werken met kleine klassen: je zit in een groep met 13 tot 15 leerlingen. Per groep geeft één docent les of twee parttime docenten. We vinden de kwaliteit van ons onderwijs heel belangrijk en meten dit aan de hand van leerlingresultaten, tevredenheidsmetingen en zelfevaluatie.

Lesrooster

Schoolrooster

Maandag

08.45 - 12.30 uur        13.05 - 14.20 uur    

Dinsdag

08.45 - 12.30 uur        13.05 - 14.20 uur 

Woensdag

08.45 - 12.30 uur        13.05 - 14.20 uur 

Donderdag

08.45 - 12.30 uur        13.05 - 14.20 uur 

Vrijdag

08.45 - 12.30 uur        13.05 - 14.20 uur 

Vakanties 2023-2024

Herfstvakantie

16 oktober t/m 20 oktober 2023

Start kerstvakantie

22 december 2023

Kerstvakantie

25 december 2023 t/m 5 januari 2024

Carnavalsvakantie

12 februari t/m 16 februari 2024

Tweede paasdag

1 april 2024

Meivakantie

22 april t/m 3 mei 2024

Hemelvaart onderbreking

9 en 10 mei 2024

Tweede Pinksterdag

20 mei 2024

Start zomervakantie

5 juli 2024

Zomervakantie

8 juli t/m 18 augustus 2024

Studiedagen

In het schooljaar 2023-2024 zijn vijf studiedagen gepland. De leerlingen zijn dan vrij.
De data van de studiedagen zijn:

  • 5 oktober 2023

  • 6 december 2023

  • 29 januari 2024

  • 29 maart 2024

  • 21 mei 2024

Passend Onderwijs

De Fakkel is een school voor gespecialiseerd onderwijs cluster 4. Onze doelgroep is leerlingen met ernstige sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen.

Deze specifieke ondersteuning bieden we jou:

  • Je krijgt onderwijs in kleine klassen met 13 tot 15 leerlingen. Je hebt één vaste docent (of twee parttime docenten).
  • Lerarenondersteuners en onderwijsassistenten zijn extra helpende handen in de klas.
  • In het onderwijsprogramma is er veel aandacht voor jouw sociaal-emotionele ontwikkeling, er is een duidelijke structuur met dagelijkse routines.
  • We passen de leerstof aan op jouw niveau. We stellen jaarlijks een ontwikkelingsplan met jou op, dit bespreken we met je ouders/verzorgers.
  • We hebben een hoog geschoold team, met kennis en begrip van de specifieke behoeften en mogelijkheden van onze leerlingen.

Aanmelden

Aanmelding op een school voor gespecialiseerd onderwijs gebeurt in overleg met het samenwerkingsverband. Dit is een organisatie gericht op passend onderwijs, waar scholen in de omgeving bij zijn aangesloten.

De Fakkel is aangesloten bij PO3002.nl, het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Roosendaal-Moerdijk. Het samenwerkingsverband moet met de plaatsing instemmen en een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) geven. 

Meer informatie over passend onderwijs en de procedure over plaatsing op het gespecialiseerd onderwijs vind je op www.passendonderwijs.nl en op www.po3002.nl