De Fakkel

De Fakkel is een school voor gespecialiseerd onderwijs voor leerlingen tussen 4 en 13 jaar oud. Leerlingen met sociaal-emotionele problematiek krijgen hier onderwijs dat bij hen aansluit. De Fakkel verzorgt onderwijs in de regio Roosendaal.
Meer weten?

Telefoon: 0165 - 53 81 51 
E-mail: defakkel@koraal.nl
Schoolleider: Els van der Westen

Els van der Westen

De Fakkel

Een positieve sfeer op school vinden we erg belangrijk bij De Fakkel. Daarom zijn we al een aantal jaren bezig met School Wide Positive Behaviour Support. We leren jou op een positieve manier welk gedrag we van je verwachten, zoals rustig lopen op de trap of in de gang, elkaar helpen, een ander laten uitpraten. We merken dat dit motiveert om elkaar positief te benaderen. Dat geeft een fijne sfeer in de klas.

Voor jou is rust, voorspelbaarheid en structuur heel belangrijk. Daarom hebben we vaste dagelijkse routines. We geven je veel persoonlijke aandacht. In ons onderwijsprogramma besteden we veel aandacht aan het ontwikkelen van jouw sociale vaardigheden, inlevingsvermogen, jouw talenten en het respectvol omgaan met elkaar in de groep.

“Een goede positieve school met goede vaste afspraken, een leuke school.”

Meer weten?

Heeft u als ouder/vertegenwoordiger, of als leerling zelf, vragen over De Fakkel? Dan kunt u terecht bij onze schoolleider Els van der Westen.

T 0165 - 53 81 51
E ewesten@koraal.nl

Andere vragen? Maak dan gebruik van onderstaande contactgegevens:

T 0165 - 53 81 51
E defakkel@koraal.nl

Bezoekadres
Van Goghlaan 8
4703 JB  Roosendaal